functii financiare

Report
INTREBARE ESENTIALA/INTREBARI DERIVATE
Ce ştiu
în legătură cu acest
subiect?
Microsoft Excel ofera
utilizatorului
functii pentru obiective financiare
si pentru previziuni?
Ce vreau
să cunosc în legătură cu acest
subiect?
Care sunt functiile pentru obiective financiare?
Care sunt functiile pentru previziuni?
INTREBARI DERIVATE
Care sunt functiile pentru obiective financiare?
Care sunt functiile pentru previziuni?
Functii pentru obiective
financiare:
Functia RATE
Functia NPER
Functii pentru previziuni:
Functia NPV
Functia IRR
Functia RATE
Formatul general al funcţiei este :
RATE (nper;plata;vp)
Funcţia calculează rata dobânzii ce se percepe, pentru o sumă
fixă împrumutată pe o perioadă determinată de timp, restituirile
fiind periodice în rate egale pentru anuitate.
În acest format general, argumentele sunt:
•nper perioada
•plata vor fi restituirile periodice (marimea platii lunare);
•vp este valoarea împrumutul;
RATE.xlsx
O persoană a făcut un împrumut la banca "X" în valoare
de 60 milioane lei pe o perioada de 2 ani. Care este rata
dobânzii practicatâ de banca "X" ştiind că persoana
respectivă plăteşte lunar suma de 3.000.000 lei.
Functia RATE
O persoană a făcut un împrumut la banca "X" în
valoare de 60 milioane lei pe o perioada de 2 ani.
Care este rata dobânzii practicatâ de banca "X"
ştiind că persoana respectivă plăteşte lunar suma
de 3.000.000 lei.
Functia NPER
Formatul general al funcţiei este:
NPER(dobânda;plata;vp;vv;tip)
Funcţia NPER calculează numărul de perioade necesare
pentru a crea anuitatea specifică, prin argumentele date.
În acest format general, argumentele sunt:
• dobânda va fi dobânda periodică;
• plata vor fi restituirile periodice (valori negative);
• vp este împrumutul;
• vv valoarea viitoare a sumei (poate lipsi);
• tip poate lua două valori: zero şi unu. Dacă are valoarea
zero (implicită) dobânda se plăteşte la sfârşitul perioadei, cu
valoarea 1 dobânda se va plăti la începutul perioadei.
Functia NPER
Să se determine numărul de perioade ce trebuie avute în
vedere la achitarea unui împrumut de 35 milioane lei,
ştiind că rata dobânzii la care s-a contractat creditul este
de 20% şi dispune să plătească lunar o suma de
1.200.000 lei.
NPER.xlsx
Functia NPV
Formatul general al funcţiei:
NPV(dobânda;valoare1;valoare2;…)
Functia NPV - determina valoarea prezenta actualizata a unui flux
de venituri/ cheltuieli.
Pentru o investitie trebuie platiti 10.000 lei timp de 1 an. În
urmatorii trei ani se obtin venituri anuale de 3.000 lei, 4.200 lei si
6.800 lei. Dobânda anuala este de 10%.
Sa se calculeze valoarea neta actualizata a investitiei.
NVP.xlsx
Functia NPV
Pentru o investitie trebuie platiti 10.000 lei timp de 1 an. În
urmatorii trei ani se obtin venituri anuale de 3.000 lei, 4.200 lei si
6.800 lei. Dobânda anuala este de 10%.
Sa se calculeze valoarea neta actualizata a investitiei.
Al doilea argument este negativ pentru ca reprezinta o cheltuiala.
Functia IRR
Formatul general este:
IRR(valori;estimare)
Funcţia calculează:
• rata internă a profitului pentru o serie de beneficii nete
plus dobânzile din estimare sau
• rata medie a profitului adus de o investiţie (vp), într-o
perioadă de timp determinată (np), cu o anumită valoare a
estimării
Doriti sa calculati randamentul unei investitii de 100.000 lei
cu recuperarea investitiei intr-o perioada de 5 ani, in
fiecare an recuperandu-se o anumita suma dupa cum
urmeaza 15.000 lei, 20.000 lei, 25.000 lei, 25.000 lei si 30.000 lei.
IRR.xlsx
Functia IRR
Doriti sa calculati randamentul unei investitii de 100.000 lei
cu recuperarea investitiei intr-o perioada de 5 ani, in
fiecare an recuperandu-se o anumita suma dupa cum
urmeaza 15.000 lei, 20.000 lei, 25.000 lei, 25.000 lei si 30.000 lei.
IRR.xlsx
Va multumesc!

similar documents