Powerpoint presentatie

Report
Agenda
 Welkomstwoord
 Aanleiding bijeenkomst
 Buurtvoetbal anno 2014
 Ons initiatief
 Vragen
Waarom deze bijeenkomst ?
De afgelopen 12 jaar…
Bruintjes
Bronneke
La Gare
De Valk
Haoverekkers
Red Coral
Onderonsje
Driesprong
Bimt
Huukske
Gij & Ikke
Zuiderburen
Zuiderburen I
Zuiderburen II
Rodeho
Winstpakkers
Stampers
Denehoek
Reuselcity
Buurtvoetbal anno 2014
 Anno 2013: nog maar 7 teams over
 Geen ‘seizoensvullend’ programma mogelijk
 Enkele teams met (overwegend) spelerstekorten
 Overkoepelend bestuur niet voltallig
 Diverse pogingen overkoepelend bestuur om competitie
nieuwe impulsen te geven
Onze conclusie: Buurtvoetbal Reusel is niet (meer)
toekomstbesteding!
Initiatief v.v. de Zuiderburen
Initiatief v.v. de Zuiderburen
 Als één vereniging toetreden tot KNVB
 Met zoveel mogelijk elftallen
 Met ingang van seizoen 2014/2015
Kernpunten missie en visie
 Zoveel mogelijk mensen aan het voetballen houden
 Laagdrempelig zijn én blijven
 Individuele plezier belangrijker dan competitieve
element!
 Stabiele partij in voetballandschap, met respect voor
belangen van de overige partijen
 Ontspanningen bieden voor een relatief laag budget
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
 Augustus 2013:
Projectteam geformuleerd
 September 2013: Gesprek KNVB
 Oktober 2013:
Overleg Gemeente Reusel
 December 2013: Huuroptie veld
 December 2013: Spelers buurtvoetbal Reusel
aangeschreven
Voorwaarden voor toetreding
 Eisen KNVB vereniging
 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
 Goedgekeurde statuten
 Waarborgsom €500, Minimaal 50 leden
 Minimaal 3 elftallen
 Accommodatie met kleedruimte en douchegelegenheid
Wat betekent dit voor mij?
Wat betekent dit voor mij?
 ‘Uit’-voetballen (dus groter tijdsbeslag)
 (Mogelijk) andere speeltijden
 Andere spelregels
 Langere speeltijd
Discipline in het team wordt (nog) belangrijker!
Welke stappen moeten nu
genomen worden ?
Wat moet er nog geregeld worden?
 Accommodatie
 Trainer/elftalbegeleider ?!
 Scheidsrechters- en grensrechters ?!
 Sponsoring
 Clubtenue
 Bestuurssamenstelling
 Begroting + contributie vaststellen
 Administratieve verwerking
Tijdsplanning
 Januari 2014 - Presenteren plannen aan spelers






Buurtvoetbal Reusel en peilen van animo spelers
Februari 2014 - Verder onderzoeken haalbaarheid
toetreding, in overleg met KNVB
Maart 2014 - Houtskoolschets teamindeling
April 2014 - Definitief besluit spelers (‘JA’ of ‘NEE’)
Mei 2014 - Definitief besluit ‘GO’ or ‘NO GO’
Juni / juli 2014: Bij ‘GO’: toetreding afronden /
randzaken afronden
September 2014: Bij ‘GO’: start competitie
Peilen animo spelers
Wat willen we van jullie weten ? (I)
 Heb jij de intentie om (door) te gaan voetballen
op basis van het vorengenoemde plan ?
 Wanneer
 Uiterlijk 1 februari 2014
 Hoe ?
 Via webbased-formulier, via www.zuiderburen.com
 Hou je mail in de gaten!
 Ook niet-buurtvoetballers zijn uiteraard welkom
Wat willen we van jullie weten ? (II)
 Belangrijk!
 Peiling is enkel een indicatie van het animo en is voor
ons bepalend of het de moeite is om verdere stappen
kunnen zetten
 Definitieve keuze van speler wordt later gevraagd
(uiterlijk april)
Communicatie
 www.zuiderburen.com
 www.facebook.com/zuiderburen
 Belangrijk nieuws: via mail
Vragen / opmerkingen
Einde

similar documents