PowerPoint-esitys - Lahden seurakuntayhtymä

Report
LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteisen kirkkoneuvoston
TALOUSARVIOESITYS 2014
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
27.11.2013
PLUSSAA VUONNA 2014
• Palkkaratkaisu maltillinen
• Oman hallintorakennetyön mahdollisuudet
• Henkilöstön lukumäärä pienenee edelleen
• Yhteistyömyönteinen ilmapiiri alueella (krematorio,
hallintorakenneselvitykset)
UHKATEKIJÖITÄ 2014
• Eläkemaksu 27 %:sta 28 %:iin, vaikutus 95.000 €
• Lisäeläkemaksu 1,2 % kirkollisverosta, vaikutus 200.000 €
• Kirkon palvelukeskus, vaikutus nettona 100.000 €
• Kirkonseutu-lehdelle arvonlisävero, vaikutus 17.000 €
• Kustannusvaikutus yhteensä 412.000 €
• Korkea paikallinen työttömyys 16,1 % (koko maa 11,1 %)
50.0 %
9/30/2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
Ev.lut. kirkkoon kuuluvan väestön osuus Lahdessa
vv. 1975-2013
100.0 %
90.0 %
80.0 %
70.0 %
60.0 %
10
Arvio 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Kirkollisverotulot vv. 1995-2013
17
16
15
14
13
12
11
Arvio 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Yhteisöverotulo vv. 1995-2013
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
SEURAKUNTATALOUKSIEN MÄÄRÄ, JOILLA
NEGATIIVINEN VUOSIKATE JA/TAI TULOS
2008
2009
2010
2011
2012
Negatiivinen
vuosikate
68
88
121
74
111
Tappiollinen
tulos
106
156
197
150
196
MeidänKirkko
Osallisuuden yhteisö
2011-2020
STRATEGISET PAINOPISTEET:
• Hengellisen elämän vahvistaminen
• Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen
• Vastuun kantaminen
STRATEGISET TOIMINTATAVAT:
• Yhteistyö ja johtaminen
• Viestintä luo vuorovaikutusta ja verkostoja
• Hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle
PAINOPISTEET V. 2014
1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista
2. Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa
3. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä
TALOUDEN KEHYSLUVUT V. 2014
Yhteinen kirkkovaltuusto 7.5.2013
toimintatuotot
toimintakulut
verotulot
vuosikate
investoinnit
3.870.000
19.150.000
18.300.000
1.900.000
1.900.000
TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2013
TP2013e
TA2013
Tot. %
TP2012
Toimintatuotot
3 728 000
3 723 150
100 %
3 811 917
Toimintakulut
19 070 000
18 993 150
100 %
19 130 597
- 15 342 000
- 15 270 000
100 %
-15 318 680
18 350 000
18 400 000
100 %
18 055 464
380 000
360 000
106 %
360 872
1 095 000
1 095 000
100 %
892 415
310 000
225 000
138 %
331 355
VUOSIKATE
1 843 000
1 900 000
97 %
1 814 852
Poistot
1 535 000
1 534 961
100 %
1 572 943
365 039
85 %
382 351
TOIMINTAKATE
Verotulot
Verotusmenot
Keskusrahastomaksu ja
eläkerahastomaksu
Rahoitustuotot
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS
2 550
310 550
TAE2014 KESKEISET TEKIJÄT
TAE2014
+/- TA2013 verrattuna
%
+/- TP2012 verrattuna
%
3 875 490
4,1
1,7
Toimintamenot
19 213 630
1,2
0,4
Verotulot
18 300 000
- 0,5
1,4
Vuosikate
1 750 000
-7,9
- 3,6
Investoinnit
1 900 000
- 24,0
21,0
Toimintatulot
TULOSLASKELMA
TAE 2014
TS 2015
TS 2016
3 875 490
3 915 000
3 965 000
Toimintamenot
19 213 630
19 350 000
19 480 000
Verotulot
18 300 000
18 400 000
18 500 000
Verotusmenot
370 000
380 000
385 000
Keskusrahastomaksu
898 000
910 000
920 000
Eläkerahastomaksu
198 000
205 000
210 000
Rahoitustulot
254 140
330 000
330 000
VUOSIKATE
1 750 000
1 800 000
1 800 000
Poistot
1 507 040
1 500 000
1 500 000
242 960
300 000
300 000
Toimintatulot
Tilikauden tulos
KÄYTTÖTALOUS TULOLAJIT TAE2014
Tuet ja avustukset
163 200
4,2 %
Vuokratuotot
809 550
20,9 %
Maksutuotot
2 002 590
51,7 %
Muut tuotot
101 700
2,6 %
Korvaukset
798 450
20,6 %
KÄYTTÖTALOUS MENOLAJIT TAE2014
Ostot
1 785 400
9,3 %
Avustukset
939 075
4,9 %
Muut menot
254 280
1,3 %
Vuokrat
660 080
3,4 %
Palvelut
3 416 080
17,8 %
Henkilöstömenot
12 158 715
63,3 %
INVESTOINNIT 2014
Joutjärven kirkon urut
Kiinteistö Oy Ilves
Siikaniemen kurssikeskus
Salpausselän kirkon kunnostus
Levon krematorio
Ristinkirkon kunnostus
Ristinkirkon pysäköintitasojen kunnostus
Upilan päärakennuksen korjaus
186.400
300.000
150.000
160.000
400.000
50.000
10.000
90.000
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä
Hautausmaiden investoinnit
Muut investoinnit
1.666.400
163.600
70.000
Investoinnit yhteensä, brutto
Omaisuuden arvioitu myynti
1.900.000
150.000
(520.000)
(615.300)
(3.000.000)
(450.000)
(417.000)
(168.200)
RAHOITUSLASKELMA
TAE 2014
TS 2015
TS 2016
Tulorahoitus
1 750 000
1 800 000
1 800 000
Investoinnit, kiinteistöt
1 666 400
1 625 000
1 705 000
Investoinnit, muut
233 600
422 000
178 000
Pysyvien vastaavien myyntituotot
150 000
-
-
1 750 000
2 047 000
1 883 000
0
- 247 000
- 83 000
Pitkäaikaisten lainojen muutos
- 375 000
- 375 000
0
RAHAVAROJEN MUUTOS
- 375 000
- 622 000
- 83 000
INVESTOINNIT, nto
Nettorahavirta
VUOSIKATE vs. INVESTOINNIT 2000-2014
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
Vuosikate
Investoinnit
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 30.9.2013
(31.12.
2005)
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ
- Virkasuhteiset
137
- Työsopimussuhteiset
115
Yhteensä
252
(291)
MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ
- Sijaiset ym. määräaikaiset (virka- ja
työsopimussuhteiset)
35
- Kausityöntekijät
20
- Tarvittaessa työhön kutsuttavat
20
Yhteensä
YHTEENSÄ
75
(55)
327
(346)

similar documents