pressure-swings-k-v-burgh

Report
Pressure swings
1
KAREN VAN BURGH
VENTILATION PRACTITIONER
[email protected]
[email protected]
 Levensreddend maar longbeschadigend?
Onderzoek naar het ontstaan van complicaties bij langdurig
gecontroleerde beademing bij patiënten met ernstig en/of
traumatisch hersenletsel en gezonde longen.
 Sandra de Boer
 De longen voorbij…
Beademingsinstellingen tijdens veno-veneuze extra-corporele
membraan oxygenatie
 Diana Meeder
 Move Forward
Mobiliseren aan de vv-ECMO
 Janne Felter
 Pressure Swing:
Een aanvulling of overbodig bij de beoordeling van
patiënten comfort?
 Karen van Burgh
Pressure Swing:
Een aanvulling of overbodig bij de beoordeling van
patiënten comfort?
V.I.L.I.
 Volutrauma
6 ml/kg/PBW bij ARDS patiënten
 8 ml/kg/PBW bij niet ARDS patiënten
 Barotrauma
 Piekdruk ≤ 30 cm H2O
 Atelectotrauma
 PEEP

 Biotrauma

7
Multi orgaan falen, m.n. nierschade
Shear-stress
 In de overgangsgebieden tussen longblaasjes die open blijven en
die samenvallen aan het eind van de uitademing ontstaan zeer
hoge krachten op het longweefsel
 “keep the lung open”
9
 Overrekking
 Shear stress
 Recruteren/ Buikligging/ ECMO
 Pressure support ventilatie
10
11
12
Probleemstelling
Het is onduidelijk of de klinische blik en interpretatie van patiëntventilator synchronie voldoende is om te beoordelen of de patiënt
voldoende ademondersteuning krijgt of geeft het meten van
intratracheale drukken meer informatie over de
ondersteuningsbehoefte.
13
Doelstelling
Inzicht krijgen in de relatie tussen de intratracheale drukken en
“air-hunger” bij patiënten die pressure support beademd worden.
14
Vraagstelling
Kan de grootte van de Pressure Swing worden gebruikt ter
beoordeling van de patiënt-ventilator-asynchronie aan de druk
ondersteunende beademing op de intensive care van het Erasmus
MC?
15
Pressure swing
 Is het verschil tussen de gemeten piekdruk in de trachea eind
inspiratoir en de gemeten druk eind expiratoir.
 Centrale Chemo receptoren
 Perifere Chemo receptoren
 Pulmonale rekking receptoren
Air hunger
 De patiënt wil meer ademen maar krijgt hierbij niet de
ondersteuning van de machine
 Gebruik van hulpademhalingsspieren
Comfort?
21
22
23
Engström Care Station
25
Engström Care Station
26
Inclusie en exclusie criteria
 Inclusie:




Informed consent
Leeftijd ≥ 18 jaar
Pressure support ventilatie
Endo tracheale tube
 Exclusie:


27
Tracheacanule
Neuromusculaire afwijkingen
Karakteristieken
Geslacht
20
Man
15
Vrouw
5
Indicatie
20
Primair pulmonaal
7
Secundair
pulmonaal
13
Karakteristieken
Resultaten
Probleemstelling
Het is onduidelijk of de klinische blik en interpretatie van patiëntventilator synchronie voldoende is om te beoordelen of de patiënt
voldoende ademondersteuning krijgt of geeft het meten van
intratracheale drukken meer informatie over de
ondersteuningsbehoefte.
31
Resultaten
RASS
1 t/m -1
-2 tot -5
N
40
13
Gebruik
Hulpadem
halings
spieren
+/-
+
-
+
-
%
37,5
62,5
46,2
53,8
60
32
100
28,6
Pressure Swing ≥
15cm H2O (%)
Resultaten
Primair
pulmonaal
1 t/m -1
-2 tot -5
RASS
N
Gebruik
Hulpade
mhalins
Spieren
18
+/%
Pressure swing ≥15
cm H2O (%)
+
1
-
33,3 66,7
33
Secundair
pulmonaal
1 t/m -1
-2 tot -5
25
+
0
22
-
+
12
-
100 40,9 59,1
0
+
-
50
50
77,8 38,5 100 33,3
Teugvolumes
 41,5% boven de 8 ml/kg/PBW


Primair pulmonale groep 36,8% boven de 8 ml/kg/PBW
Secundair pulmonale groep 44,1% boven de 8 ml/kg/PBW
Resultaten
Crit Care Med 2013;41
36
Take home message…..
“Further investigation is required……..”
 Alleen de bloedgas is niet de graadmeter!!!
 Vervolg onderzoek:



39
Wat zijn acceptabele teugen
Beademingsvormen
Sedatie: moet het sedatie protocol worden herzien?
Vragen???
PAV beademing
 Proportional Assist Ventilation
 Evita: PPS beademing


41
Betere ondersteuning
Meer ademarbeid  meer ondersteuning

similar documents