KUBISMUS - Gymnázium, Tachov

Report
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0028
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_359
Název školy
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
Autor
Mgr. Petra Šrůtová
Předmět
Výtvarná výchova
Ročník
3.
Datum vytvoření
24.04.2012
Anotace
Výklad nové látky s problémovými otázkami
- Kubismus
- prezentace
prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu
Metodický pokyn
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
KUBISMUS
• název - ktitik L. Vauxcelles – kubus = krychle
• r. 1907 – setkání P. Picassa a G. Braqua
• inspirace: 1) P. Cézanne – „… přírodní tvary je
nutno pojednávat podle válce,
koule a kužele.“
2) africká skulptura
• = revoluce tvaru
• = mnohopohledová analýza – deformace
reality na základě spojení několika pohledů
• budování nového prostoru, zrušení
perspektivy
• tematika: zátiší, portrét
1. kubistický obraz
Jaká část obrazu je
v duchu kubismu?
Proč?
Pablo Picasso Avignonské slečny
FÁZE KUBISMU
1) „cézannovská“: 1907 – 1909
• zjednodušování předmětů, objektů na
elementární geometrické tvary
2) analytická: 1910 – 1912
• rozklad na „fasety“, redukce barevnosti
3) syntetická
• vlepování dalších materiálů (koláž), návrat
barevnosti
Analytický kubismus
G. Braque
Syntetický kubismus
J. Gris
P. Picasso – Tři hudebníci
Tvůrci
• Pablo Picasso
– tvůrce 1. kubistického
obrazu
– vůdčí osobnost
– dříve: modré a růžové
období
– postupně – vlastní styl,
parafráze slavných děl
• Gerges Braque
– (1882 – 1963)
– francouzský
malíř
– s Picassem
zakladatel
kubismu
– počátky:
fauvismus
• Juan Gris
– (1887 – 1927)
– španělský malíř a
sochař
– významný
představitel
syntetického
kubismu
Housle a šachovnice
Paul Cézanne
P. Picasso
Modré období
Růžové období
Zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AUTOR NEUVEDEN. flickr[online]. [cit. 2013-05-07]. Dostupné z:
http://www.flickr.com/photos/jam2005/4678869901/
AUTOR NEUVEDEN. wikimedia[online]. [cit. 2013-05-07]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne_108.jpg
AUTOR NEUVEDEN. wikimedia[online]. [cit. 2013-05-07]. Dostupné z:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pablo_picasso_1.jpg
AUTOR NEUVEDEN. flickr [online]. [cit. 2013-05-07]. Dostupné z:
http://www.flickr.com/photos/nostri-imago/4987905615/
AUTOR NEUVEDEN. flickr[online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.flickr.com/photos/lespetitescases/4850297966/
AUTOR NEUVEDEN. wikimedia[online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan_Gris_002.jpg
AUTOR NEUVEDEN. flickr[online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.flickr.com/photos/nostri-imago/4991506775/
AUTOR NEUVEDEN. flickr[online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.flickr.com/photos/ralphandjenny/4436739878/
AUTOR NEUVEDEN. flickr [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.flickr.com/photos/clairity/3836057663/
AUTOR NEUVEDEN. flickr[online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/7312611484/
CACTUS.MAN. wikimedia[online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan_Gris_-_Violin_and_Checkerboard.jpg

similar documents