Vybavení chemického kontejneru

Report
Koncepce vybavení jednotky HZS
kraje
na zdolávání chemických havárií a
souvisejících mimořádných událostí
Koncepce vybavení stanic HZS MSK


Základní jednotky pro zdolávání chemických
havárií

pobočné hasičské stanice HZS MSK

shodná výbava pro zdolávání chemických havárií
na všech základních zásahových vozidlech
Střední jednotky pro zdolávání chemických
havárií

centrální hasičské stanice ÚO HZS MSK

identicky vybavené chemické automobily
Koncepce vybavení stanic HZS MSK

Opěrná jednotka pro zdolávání chemických
havárií

centrální hasičská stanice Ostrava – Zábřeh

Technika:
chemický automobil
chemický kontejner
Základní zásahová vozidla
CAS 24 1800/100 – M1Z
CAS 24 3100/200 – S1Z
Vybavení základních zásahových
vozidel

Sjednocené vybavení

ochranné oděvy

prostředky pro detekci nebezpečných látek

základní prostředky pro dekontaminaci osob a
techniky

těsnící prostředky a prostředky zabraňující
úniku nebezpečných látek

prostředky pro likvidaci uniklých provozních
náplní vozidel
Vybavení základních zásahových
vozidel



Detekční prostředky
Kanalizační rychloucpávka
Základní dekontaminační
prostředky

4 ks ochranný oděv
Vybavení základních zásahových
vozidel

Prostředky pro likvidaci
uniklých provozních
náplní vozidel – sorbent
na bázi rašeliny v
množství 100 l.

Základní technické
prostředky – lopata,
smetáky
Protiplynový automobil
PPLA – L1
Vybavení protiplynového
automobilu detekčními prostředky

Základní prostředky a měřící přístroje pro detekci
nebezpečných látek – detekční trubice, pH papírky
apod.

Speciální prostředky pro detekci a identifikaci
nebezpečných látek – GDA 2, First Defender
Rammanův spektrometr, Dräger MiniWarn, Dräger
X-am 5000, Oldham MX 21 Plus, DC-3H-08,
DC- 3E-98
Vybavení protiplynového
automobilu detekčními prostředky
Box se základní
detekčními prostředky
Box s detekčními přístroji
RA látek
Vybavení protiplynového
automobilu detekčními prostředky
Multidetektor Dräger
X-am 5000 (CO, Cl2,
NH3, CH4)
Multidetektor Dräger
MiniWarn (CO, NH3, O2,
explozivní čidlo)
Vybavení protiplynového
automobilu detekčními prostředky
Analyzátor plynů GDA 2
Chemický automobil
Vybavení chemického automobilu

Armatury
(dichtfix, kulový ventil, klíče na spojky, plnící hrdlo,
přechody, sací nástavec, vlévací – uklidňovací
nástavec)

Čerpadla
speciální přenosná čerpadla umožňující
přečerpávání hořlavých kapalin a širokého spektra
chemikálií (odsávač kapalin WAP – TURBO, ruční
membránové čerpadlo, sudové čerpadlo LUTZ)
Vybavení chemického automobilu

Dekontaminace a ochranné oděvy
(dekontaminační sprcha DPIX 2, ochranný oděv proti
hořlavým kapalinám Isopant, podvlékací prádlo,
protichemický ochranný oděv Dräger CPS 7900,
rukavice proti chemikáliím, smetáček, detergent,
dekontaminační činidlo Hvězda, papírové utěrky

Hadice
(hadice PE-X, hadice oil Favorit, popruhy na hadice)
Vybavení chemického automobilu

Elektroinstalace
(elektrocentrála 4,5 kW, elektrorozvaděče,
kabelové navijáky, prodlužovací kabel, halogenové
reflektory)

Zemnění
(zemnící dráty, zemnící kolík, zemnící svorky,
magnet)
Vybavení chemického automobilu

Prostředky pro sorpci chemických látek
(násady fixomat s vyměnitelnými adaptéry, síťová
lopata, sudy se sorbentem 50 l)

Těsnící prostředky
(kanalizační rychloucpávka, souprava těsnících
vaků, těsnící materiál)

Vytyčovací prostředky
(dopravní značky, výstražné kužely, vytyčovací
folie, výstražné reflexní světlo)
Vybavení chemického automobilu

Nejiskřící a jiné nářadí
(sada nejiskřícího nářadí, univerzální klíč na
sudy, univerzální nůž)

Záchytné nádoby
(záchytná vana PE, záchytná plachta, plastový
sud na chemikálie 60 l, 70 l, nerezový sud s
víkem, nerezový kanystr s vlévacím nástavcem,
nerezové úkapové korýtko, nerezové úkapové
korýtko s odtokovou armaturou, nerezové
svodné žlaby, nerezová nálevka, naběračka
Vybavení chemického automobilu

Ostatní prostředky
(folie PE, inhibitor kyseliny akrylové, klín pod
kola, kufřík s měřícími přístroji, kufřík na odběr
vzorků I, II, nádoba na odběr vzorku, plachta
PVC, prázdný skládací vozík, lékárnička, RHP
práškový)
Vybavení chemického automobilu
Armatury
Dichtfix
Sací nástavec
Uklidňovací nástavec
Kulový ventil
Plnící hrdlo
Klíče na spojky
Vybavení chemického automobilu
Čerpadla
Odsávač kapalin WAP TURBO
Ruční membránové čerpadlo
Sudové čerpadlo LUTZ vč.
nástavců
Vybavení chemického automobilu
Dekontaminace a ochranné oděvy
Dekontaminační sprcha DPIX 2
Ochranný oděv Isopant
Ochranný oděv Dräger CPS 7900
Vybavení chemického automobilu
Hadice
Sací a výtlačné hadice PE-X
Výtlačná hadice Oil Favorit
Vybavení chemického automobilu
Elektroinstalace
Elektrocentrála Honda 4500
Elektrorozvaděč
Kabelový naviják
Vybavení chemického automobilu
Zemnění
Zemnící kolík, zemnící
drát, zemnící svorky,
magnet
Vybavení chemického automobilu
Prostředky pro sorpci chem. látek
Násady fixomat
Síťová lopata
Sudy se sorbentem á 50 l
Vybavení chemického automobilu
Těsnící prostředky
Kanalizační rychloucpávka
Souprava těsnících vaků
Těsnící materiál
Vybavení chemického automobilu
Vytyčovací prostředky
Stojan s dopravními značkami
Výstražné kužely
Vytyčovací folie
Vybavení chemického automobilu
Nejiskřící a jiné nářadí
Sada nejiskřícího nářadí
Univerzální klíč na sudy
Univerzální nůž
Vybavení chemického automobilu
Záchytné nádoby
Záchytná vana PE - 220 l
Plastový sud na chemikálie - 70 l
Nerezový sud s víkem
Vybavení chemického automobilu
Záchytné nádoby
Nerezové úkapové korýtko
Nerezové úkapové korytko s odtokem
Nerezové svodné žlaby
Vybavení chemického automobilu
Ostatní prostředky
Inhibitor kyseliny akrylové
Kufřík s měřícími přístroji
Skládací vozík
Vybavení chemického automobilu
Ostatní prostředky
Kufřík na odběr vzorků I

Sonda pro odběr kapalin

Sonda pro odběr plynů

Příslušenství potřebné k
odběru látek
Vybavení chemického automobilu
Ostatní prostředky
Kufr na odběr vzorků II

Skleněné odběrné láhve
různých objemů pro
sypké a pevné hmoty

Příslušenství potřebné k
odběru látek

Příslušenství potřebné k
označení odebraných
vzorků
Vybavení chemického automobilu
Speciální měřící přístroje
First Defender
Rammanův spektrometr
Identifikuje:

neznámé pevné a kapalné látky

prášky, gely, kaly, pastovité hmoty

BCHL, široké spektrum organických i
anorganických látek, toxické
průmyslové škodliviny, výbušniny,
drogy, atd.
Chemický kontejner
Chemický kontejner

Pro zásahy s únikem nebezpečných látek většího
rozsahu

Shodné kategorie vybavení technickými
prostředky jako v chemickém automobilu

Větší množství typů technických a věcných
prostředků jednotlivých kategorií vybavení proti
chemickému automobilu

Rozsáhlejší vybavení ochrannými prostředky než
v chemickém automobilu
Vybavení chemického kontejneru

Armatury

Čerpadla

Dekontaminace a ochranné oděvy

Hadice

Elektroinstalace

Zemnění

Prostředky pro sorpci chemických látek

Těsnící prostředky
Vybavení chemického kontejneru

Vytyčovací prostředky

Nejiskřící a jiné nářadí

Záchytné nádoby

Ostatní prostředky
Vybavení chemického kontejneru
Čerpadla
Čerpadlo UECA
 Odstředivé čerpadlo
 Čerpání ropných látek, kyselin,
louhů, ředidel, rozpouštědel
 Pohon tlakovou vodou
 Průtok: 800 l/min. při dopravní
výšce 10 m
 Sací výška: 3 m
 Max. tlak: 6 bar
 Hmotnost agregátu: 58 kg
Vybavení chemického kontejneru
Čerpadla
Hadicové čerpadlo GP 20/10 Ex

Samonasávací čerpadlo

Čerpání kapalin s bodem
vznícení nad 200 °C

Průtok: I.stupeň = 150 l/min.
II. stupeň = 300 l/min.

Sací výška: 7,5 m

Max. tlak: 2 bar

Hmotnost agregátu: 90 kg
Vybavení chemického kontejneru
Čerpadla
Čerpadlo Mast Gup 3-1,5

Odstředivé čerpadlo

Čerpání ropných produktů,
kyselin, louhů, benzolu,
znečištěných kapalin

Průtok: 200-600 l/min.

Sací výška: 7,5 m

Max. tlak: 2 bar

Hmotnost agregátu: 82 kg
Vybavení chemického kontejneru
Čerpadla
Čerpadlo Mast Tup 3-1,5 L CL

Odstředivé čerpadlo

Materiálové provedení - hliník

Čerpání ropných látek

Průtok: 320 – 600 l/min.

Sací výška: 7,5 m

Max. tlak: 2 bar

Hmotnost agregátu: 52 kg
Vybavení chemického kontejneru
Čerpadla
Čerpadlo Mast Tup 3-1,5 E

Odstředivé čerpadlo

Materiálové provedení – nerez

Čerpání agresivních látek –
kyselin, louhů, benzolu apod.

Průtok: 200 – 620 l/min.

Sací výška: 7,5 m

Max. tlak: 2 bar

Hmotnost agregátu: 69 kg
Vybavení chemického kontejneru
Čerpadla
Čerpadlo Mast

Ponorné čerpadlo

Čerpání kyselin, louhů, vody s
příměsí ropných produktů

Průtok: 240 l/min. – sací výška 8 m

Průtok: 320 l/min. – sací výška 4 m

Průchod zrna o velikosti 8 mm

Hmotnost agregátu: 50 kg
Vybavení chemického kontejneru
Dekontaminace a ochranné oděvy
Ochranný oděv CPF

Chrání proti ropným látkám a nižším
koncentracím kyselin a zásad

Použití při dekontaminaci, přenášení
nebezpečných látek, manipulace se
sudy s nebezpečnými látkami
Vybavení chemického kontejneru
Dekontaminace a ochranné oděvy
Protichemický oděv AUER

Přetlakový

Plynotěsný

Celokombinézový

Univerzální velikost
Vybavení chemického kontejneru
Dekontaminace a ochranné oděvy
Protichemický oděv OPCH 90

Přetlakový

Plynotěsný

Celokombinézový

Univerzální velikost do výšky
190 cm
Vybavení chemického kontejneru
Dekontaminace a ochranné oděvy
Dekontaminační sprcha DECAS V3

Tři komory – možnost oddělené
dekontaminace, např. ženy, muži,
zraněné osoby

Nafouknutí vzduchem z tlakové
láhve

objem záchytné nafukovací vany
jedné komory dekontaminační
sprchy cca. 600 litrů
Vybavení chemického kontejneru
Dekontaminace a ochranné oděvy
Vysokotlaká dekont. jednotka

Dekontaminace mobilní techniky a
technických prostředků

Pracovní teplota vody: max. 90 °C

Maximální pracovní tlak: 130 bar

Objem nádrže na detergent: 8 l

Délka vysokotlaké hadice: 10 m
Vybavení chemického kontejneru
Hadice
Hadice Lila Ring

Použitelná pro sání a výtlak

Čerpání: kyseliny, louhy, aceton,
estery, alkoholy, fenoly apod.

Pracovní tlak 10 bar

teplotní rozsah použití: -40°C až
+90 °C

Průměry hadic: 32 mm, 50 mm

Délky hadic: 5 m, 10 m
Vybavení chemického kontejneru
Hadice
Hadice PVC

Použitelná pro sání a výtlak

Čerpání ropných produktů

Pracovní tlak: 6 bar

Teplotní rozsah použití: -10°C až
+60 °C

Průměr hadic: 32 mm, 50 mm

Délky hadic: 5 m, 10 m
Vybavení chemického kontejneru
Hadice
Hadice Uniflex

Použitelná pro sání a výtlak

Čerpání 99% průmyslových
chemikálií

Pracovní tlak: 10 bar

Teplotní rozsah použití: -25°C až
130 °C

Průměr hadic: 32 mm, 50 mm
Vybavení chemického kontejneru
Hadice
Hadice z nerezu

Použitelná pro sání a výtlak

Čerpání kyselin, louhů a benzínu

Nesmí se čerpat halogenderiváty,
látky obsahující Cl, Br, I

Pracovní tlak: 40 bar

Délky hadic: 5 m, 10m
Vybavení chemického kontejneru
Ostatní prostředky
Ventilátor

Použitelný pro zkrápění,
srážení rozsáhlých oblaků
plynů a par nebezpečných
látek

Provoz v prostředí Ex

Pohon tlakovou vodou

Výkon 24 000 m3/hod.
Odběry vzorků a jejich analýza
jednotkami HZS MSK

Technické vybavení pro odběr vzorků ve
skupenství pevném, kapalném, plynném

Prvotní analýza v místě zásahu: ropné produkty,
produkty hoření, výbušné plyny, bojové chemické
látky, otravné plyny, průmyslové škodliviny

Nemožnost v místě zásahu prvotně analyzovat
biologické látky

Přesná analýza odebraných vzorků v Chemické
laboratoři HZS MSK
Fotodokumentace zásahů
jednotek HZS MSK
Fotodokumentace zásahů
jednotek HZS MSK
Chemická laboratoř HZS MSK
Úkoly a možnosti
 Chemická a radiační kontrola
 Výjezdová skupina CHL HZS MSK
 Oblast vzdělávání
Chemická laboratoř HZS MSK
Chemicko – toxikologické pracoviště

detekce a stanovení plynných a těkavých škodlivin
v ovzduší

odběry vzorků životního prostředí

stanovení ropných látek ve vodách a v zemině

stanovení nebezpečných škodlivin a jiných
toxických látek

chemický rozbor vody (pH, vodivost, stanovení
těžkých kovů, síranů, dusičnanů, fosforečnanů,
atd.
Chemická laboratoř HZS MSK
Chemicko – toxikologické pracoviště

identifikace neznámých anorganických a
organických látek

zabývá se problematikou BCHL (převoz,
stanovení, likvidace)

biochemická analýza látek inhibujících
cholinesterázu

identifikace kontaminantů životního prostředí
různými metodami (FTIR, GC-MS, UV/VIS)
Chemická laboratoř HZS MSK
Chemicko – toxikologické pracoviště

stanovení obsahu účinných složek v
dekontaminačních směsích

shromažďuje a analyzuje informace o zjištěném
nebezpečí a poskytuje odborné informace

provádí doplňkové monitorování území ČR

provádí likvidaci zastaralého speciálního a
zdraví škodlivého materiálu, pouze BCHL I a
BCHL II
Chemická laboratoř HZS MSK
Radiometrické pracoviště
 provádění chemického a radiačního průzkumu
v terénu
 odběry vzorků životního prostředí
 monitorování terénu radiometrem DC-3E-98,
identifikace radionuklidů spektrometrem GR 135
a InSpector 1000
 převoz neznámé radioaktivní látky a její
identifikace
Chemická laboratoř HZS MSK
Radiometrické pracoviště

shromažďuje a analyzuje informace o zjištěném
nebezpečí a poskytuje odborné informace

provádí doplňkové monitorování území ČR
Chemická laboratoř HZS MSK
Oblast vzdělávání

vlastní odborná příprava

příprava složek IZS – zaměření na protiradiační
a protichemickou přípravu

příslušníci HZS - velitelé družstev, velitelé
čet, řídící důstojníci, technici CHaTS

velitelé a příslušníci družstev RCHPz AČR

PČR
Chemická laboratoře HZS MSK
Detekce plynných NL
Přenosný monitor TOL MiniRAE 2000

plyny schopné ionizace (88)

fotoionizační detektor

koncentrace v ppm

aromatické uhlovodíky,aldehydy,
ketony, aminy, amidy, chlorované
uhlovodíky, sloučeniny síry,
nenasycené uhlovodíky, alkoholy,
nasycené uhlovodíky
Chemická laboratoře HZS MSK
Detekce plynných NL
Dräger MultiIMS

detekce skupin BCHL

neidentifikuje jednotlivé složky v
rámci skupiny

princip spektrometrické
pohyblivosti iontů
Chemická laboratoře HZS MSK
Detekce plynných NL
Analyzátor Plynu GDA 2
kombinace detekčních technik:

speciální typ hmotnostní
spektrometrie

fotoionizační detektory

elektrochemická cela

specifické detektory – zpravidla
speciální detektory na bázi oxidů
kovů
Chemická laboratoře HZS MSK
Detekce plynných NL
Gastec

kvalitativní analýza neznámých
plynů

trubičky se sorbentem

kapalná činidla
Chemická laboratoře HZS MSK
Detekce plynných NL
CHP-71

zjišťování BCHL

ve vzduchu

na povrchu osob, terénu,
různých objektů

kontaminace odebraných
vzorků
Chemická laboratoře HZS MSK
Detekce plynných NL
Detekční trubičky

BCHL

průmyslové škodliviny
Chemická laboratoře HZS MSK
Detekce kapalných NL
Detehit

nervově-paralytické BCHL
Průkazníkové papírky

kapalné zpuchýřující a
nervově-paralytické BCHL
Chemická laboratoře HZS MSK
Předběžné zpracování vzorků
SOUL

výbušnost

hořlavost

výparnost

oxidační vlastnosti

žíravost

nebezpečné reakce s vodou
Chemická laboratoře HZS MSK
Předběžné zpracování vzorků
Oximetr a pH metr HACH

měření rozpuštěného kyslíku
ve vodě

měření pH
Chemická laboratoře HZS MSK
Předběžné zpracování vzorků
Přenosný spektrofotometr

orientační stanovení ukazatelů
kvality vod (dusičnany, dusitany,
amoniak, kyanidy, fluoridy,
fosforečnany, celkový fosfor, hliník,
celková tvrdost, železo
Chemická laboratoře HZS MSK
Předběžné zpracování vzorků
First Defender Rammanův spektrometr
Identifikuje:

neznámé pevné a kapalné látky

prášky, gely, kaly, pastovité hmoty

BCHL, široké spektrum organických i
anorganických látek, toxické
průmyslové škodliviny, výbušniny,
drogy, atd.
Chemická laboratoře HZS MSK
Předběžné zpracování vzorků
True Defender FT
Mobilní IČ spektrometr
Identifikuje:

neznámé pevné a kapalné látky

organické a některé z anorganických
látek, výbušniny, drogy
Zpracování vzorků v laboratoři
kvalitativní analýza
pH metr Inolab
konduktometr Eutech NOC 510
Zpracování vzorků v laboratoři
kvalitativní analýza
GC-MS systém
Agilent technologies
identifikace

těkavých organických látek

návykových látek


organických chemických
přípravků
akcelerantů hoření
Zpracování vzorků v laboratoři
kvalitativní analýza
IČ spektrometr Shimadzu
identifikace

organických látek

některých anorganických látek

chemických přípravků
Zpracování vzorků v laboratoři
kvalitativní analýza
fotometrické metody
HACH DR 4 000

stanovení ukazatelů kvality vody

stanovení koncentrace BCHL
Zpracování vzorků v laboratoři
kvalitativní analýza
polarografie
ECO Tribo polarograf

stanovení TK ve vodě
Zpracování vzorků v laboratoři
kvalitativní analýza
spektrometrie
IČ spektrometr Shimadzu

NEL v zemině

NEL ve vodách
Přístroje RA pracoviště
Zásahový radiometr
DC-3E-98
Zásahový radiometr
DC-3H-08
Přístroje RA pracoviště
Zásahový dozimetr
Ultra Radiac RAD115

indikátor přítomnosti zdrojů
záření gama

měřič příkonu dávkového
ekvivalentu

operativní dozimetr s
možností přímého odečítání
dávkového ekvivalentu
Přístroje RA pracoviště
Osobní dozimetr
SOR/R-20 verze DMC

stanovení obdržených dávek
osob

signalizace překročení dvou
úrovní dávkového ekvivalentu
(1 mSv a 50 mSv) a dvou úrovní
příkonu dávkového ekvivalentu
Přístroje RA pracoviště
Exploranium GR 135

měření dávkového příkonu

identifikace radionuklidů
Přístroje RA pracoviště
Monitorovací souprava

pojezdové měření PDE
Přístroje RA pracoviště
Contamat

plošná aktivita (záření
α, β+γ
Přístroje RA pracoviště
Polovodičový gama spektrometr
Falcon 5000

vyhledávání a identifikace
radionuklidů s následným
vyhodnocením jejich spekter
Přístroje RA pracoviště
Sada monitorovací sítě
Chemicko-toxikologické pracoviště
chemické laboratoře HZS MSK
Chemicko-toxikologické pracoviště
chemické laboratoře HZS MSK
Radiometrické pracoviště
chemické laboratoře HZS MSK
Dotazy ???
Děkuji za pozornost

similar documents