Onderzoeker in opleiding `De invloed van gebruik van het

Report
Onderzoeker in opleiding
‘De invloed van gebruik van het elektronisch patiëntendossier op oogcontact en
vertrouwen’ (36 uur)
Medische psychologie / Interne geneeskunde
Project
Goed contact tussen arts en patiënt is een voorwaarde voor optimaal vertrouwen van de patiënt. Door
het gebruik van steeds complexere Elektronische patiëntendossiers (EPDs) tijdens consulten kan de
kwaliteit van dit contact verminderen, met name door een vermindering van oogcontact.
Het beoogde project heeft als doel om de kwaliteit van arts-patiëntcommunicatie en met name
oogcontact bij EPD-gebruik te verbeteren, zonder op de kwaliteit van de registratie van
patiëntgegevens in te boeten. Daartoe wordt eerst een observationele studie (Studie 1) uitgevoerd om
[1] te onderzoeken hoe en in welke mate EPD-gebruik door de arts het oogcontact tussen arts en
patient beïnvloedt, [2] te onderzoeken hoe de mate van oogcontact de arts-patiëntrelatie en de kwaliteit
van de registratie van patiëntgegevens beïnvloedt en [3] best practices te identificeren voor EPDgebruik met behoud van optimaal oogcontact en kwaliteit van de gegevensregistratie. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van zowel vragenlijsten als eye tracking en oxytocine-bepalingen. Het hormoon
oxytocine wordt geassocieerd met vertrouwen en verbondenheid. Bij honden is een relatie met
oogcontact vastgesteld. In Studie 2 wordt een op evidentie gestoelde, praktische trainingsmodule voor
artsen en artsen in opleiding ontwikkeld. De trainingsmodule beoogt de kwaliteit van artspatiëntcommunicatie te verbeteren met behoud van de kwaliteit van de gegevensregistratie in het EPD.
Werkzaamheden
Als onderzoeker in opleiding zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
- Het uitwerken van de methodologie en logistiek van beide deelprojecten
- Het verzamelen en analyseren van de gegevens voor beide deelprojecten;
- Het schrijven van wetenschappelijke artikelen die leiden tot een promotie;
Je profiel
Graag zien wij dat jouw profiel aansluit bij de volgende eisen voor deze OiO / PhD student positie:
- Afgestudeerd in (neuro)psychologie, neurowetenschappen, gezondheidswetenschappen,
biopsychologie, geneeskunde of aanverwante disciplines
- Aantoonbare affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld middels
publicaties;
- Ervaring met of kennis van psychofysiologische methoden;
- Goede bekendheid en ervaring met statistiek
- Ervaring met de medische setting is een pré
- Als persoon ben je nieuwsgierig, amibiteus en pro-actief. Daarnaast ben je in staat goed te
communiceren met zowel patienten als artsen.
Onze arbeidsvoorwaarden
Salarisschaal: OIO (2244 tot 2874 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van
opleiding en ervaring). Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3%
eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Klik hier voor meer informatie over onze
arbeidsvoorwaarden.
Het betreft een promotietraject van drie jaar. Wij bieden in eerste instantie een contract voor 1 jaar, dat
bij goed functioneren wordt verlengd.
Werkomgeving
Als onderzoeker in opleiding heb je je basisplek bij de afdeling Medische Psychologie. Daarnaast
werk je nauw samen met de afdelingen Interne Geneeskunde en Medische Informatiekunde. De
afdeling Medische Psychologie bevordert de autonomie en het welbevinden van somatisch zieke
patiënten met een hoogwaardige op evidentie gebaseerde bijdrage aan onderwijs, onderzoek en
patiëntenzorg.
Bijzonderheden
Sollicitatiegesprekken voor de 1e ronde staan (onder voorbehoud) gepland voor begin februari 2017.
Startdatum is zo spoedig mogelijk.
Interesse?
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij prof Ellen Smets, via telefoonnummer: 020-5664768.
Solliciteren kan door uiterlijk 27 januari een motivatiebrief, CV en twee referenties te sturen naar
mevrouw Christine Henneman – Hoogeland, via [email protected]

similar documents