Klinische Geriatrie drs. Kristine Luckham

Report
Klinische
Geriatrie
drs. Kristine Luckham
Klinisch Geriater
20 November 2013
Inhoud
• Wat is klinische geriatrie?
• Een casus ter uitleg
• Wat kunnen we niet?
• Wat kunnen we wel?
• Wat is de rol van de verpleging binnen de geriatrie?
• Wat is onze visie?
Klinische Geriatrie
• Klinisch: in het ziekenhuis
• Geriatrie:
• Geron (grieks) : ouderen
• Iatros
: arts
• Klinische geriatrie is het
medisch specialisme in het
ziekenhuis die zich bezig houdt met
oudere patiёnten(> 60jaar) met
meerdere aandoeningen.
Een casus
• Een 75 jr. vrouw Mw. S.
• Opname indicatie: heup fractuur
• DAG 1: koorts, nierfunctie stoornis,
• niet goed wekbaar overdag,
• ‘s avonds wilde ze weg lopen
Huidig beleid:
Specialist
Indicatie
beleid
Orthopeed
Heupfractuur
OK uitgesteld
Neuroloog
Somnolent
CT-SCAN
Psychiater
Weg loop gedrag/
dreigend naar VPK
Fixatie en verwijzen naar PCS
Internist
Koorts
Bloedkweek/urinekweek/x-thorax
Start antibiotica
Nierfunctie stoornissen
Aanvullend onderzoek
Bv. urine sediment/24 uurs urine
Wat betekent dit beleid:
• De patiёnt:
•
•
•
•
1. Operatie wordt meestal met een week uitgesteld
2. Onnodig lang pijn waarvoor pijnmedicatie w.o. morfine
3. Aanvullend onderzoek waardoor uitstel van juiste behandeling
4. Veel grotere kans op complicatie van zowel medicatie, fixatie als onrust
• De familie:
• 5. Dagelijks toezien dat mw gefixeerd, somnolent ligt, geen contact mogelijk
en erg veel pijn heeft
• De verpleegkundigen:
• 6. Extra zorg leveren aan een patiёnt
• 7. Zwaardere zorg last
• De specialisten
• 8. Vaker gebeld in de dienst
• 9. Levert slechte kwaliteitszorg
• Kan het beter?
• Moet het beter?
• Waarom?
• Gaat beter ook duurder zijn?
• MAAR HOE?
Alternatief beleid:
Specialist
Indicatie
beleid
Orthopeed
Heup fractuur
OK volgens planning, geen uitstel
Klinisch Geriater
Somnolent
Wegloop neiging
Nierfunctiestoornissen
Koorts
Herkent delier:
- Zoekt naar alle oorzaken en maakt hierop
beleid: bv volle blaas, obstipatie
- Start Haldol als er geen contra indicaties zijn
- Nierfunctie stoornis door afgenomen intake bij
delier: vocht toedienen
- Koorts: bij oudere patienten normaal bij
heupfractuur
Wat betekent dit beleid:
• De patiёnt:
•
•
•
•
1. Operatie wordt NIET uitgesteld
2. Patiёnt heeft minder pijn en minder pijn medicatie
3. Geen aanvullend onderzoek maar start direct met juiste medicatie
4. Door juiste maatregelen minimale kans op complicatie(s)
• De familie:
• 5. Binnen 1 dag is patiёnt rustig en bijna weer de oude
• De verpleegkundigen:
• 6. Na 1 nacht rustige patiёnt zonder extra zorg
• 7. Zorg niet zwaarder dan bij een gemiddelde patiёnt, geen extra handen nodig
• De specialisten:
• 8. Geen van beide specialisten worden gebeld in de dienst
• 9. Kwaliteitszorg veel beter
Wat we niet doen:
• We toveren niet
• We kunnen geen wonderen verrichten
• We kunnen patiёnten niet van de dood terug brengen
• We kunnen patiёnten in de eindfase niet beter maken
Wat doen we wel:
• We stellen de patiёnt en familie
centraal
• We hebben een holistische
aanpak
• We werken in team verband
met andere disciplines
• We zorgen voor een betere
kwaliteit van leven, ongeacht de
fase waarin ze zich bevinden
Hoe doen we dit?
Poliklinisch
• Drs. K.Luckham, Klinisch Geriater Klinisch/
• Zr. H.Jane, VPK
• Dhr. H. Grot, balie medewerker
• Mw. U.Waterberg, balie medewerkster
• Zr. A. Koorndijk, VPK
• Zr. G. Peelen, VPK
consulten ziekenhuis
Wat doen we…
• In de kliniek:
• We gaan na wat de consult vraag is.
• We spreken de patiёnt en indien nodig doen
we het lichamelijk onderzoek
• We spreken de VPK en de familie.
• We gaan de acutele medicatie en lab na.
• We stellen een diagnose vast en een behandel
plan op.
• Op de poli:
• Idem plus
• ECG en controles
• Screenings testen voor dementie en depressie
Welke patiënten zien we….
• Patiënten die 60 jaar of ouder zijn
(ook biologische leeftijd)
• Patiënten die 1 of meerdere of
onbegrepen aandoeningen hebben
Vertaald betekent dit…..
Indicatie
praktijk
mobiliteitsproblemen
Moeilijk ter been, vasthouden meubilair, vallen, …
Polyfarmacie
5 of meer medicijnen (ongeacht wat ze zijn)
Onverklaarde
achteruitgang
“ze wil niet meer”, ze valt af, ze kwijnt weg, ze doet
niets meer,…
Depressie
Somberheid, eenzaamheid of levensfase problemen
Delier
Acute verwardheid
Dementie
Vergeetachtig, veranderde persoonlijkheid, agressie,
agitatie, verdwalen,…
Voedingsproblematiek Te mager of te dik
“N I E T P L U I S G E V O E L”
Rol van de verpleging
Symposium PWHHT, “Blik op de
toekomst”
Ons vangnet……… Hun vangnet
Rol van de verpleging
• Herkennen van kwetsbaarheid als indicator van
mogelijke complicatie cascade
• Verbeteren van:
• Lichamelijke activiteit (mobiliseren!)
• Voedingstoestand (juiste voeding)
• Gevaar tijdig herkenen en hulp inroepen
• Uit psychisch isolement halen
Een casus
• Een 75 jr. vrouw Mw. S.
• Opname indicatie: heup fractuur
• DAG 1: koorts, nierfunctie stoornis,
• niet goed wekbaar overdag,
• ‘s avonds wilde ze weg lopen
De ideale behandeling… de Geriatrische visie
Tijd
Specialist
Indicatie
Beleid
Dag van opname/ Orthopeed
SEH
Heupfractuur
Opname en OK binnen 24 uur
Dag van opname/ Klinisch
SEH samen met
Geriater
orthopeed
Kwetsbare 60+
die wordt
opgenomen in
het ziekenhuis
• Delier preventie advies
• Saneren medicatie
• Met familie na traject bepalen
• Delier observatie en evt.
behandeling.
• Lab uitslagen beoordelen
• Opname, revalidatie en ontslag
coordineren
Take home message
• Geriatrie heeft een helikopter view
• Jullie signaleren,
Wij behandelen,
Ouderen winnen

similar documents