Enotna metodologija delovanja centrov

Report
Delovna skupina EMOUC
Brdo pri Kranju, maj 2014
Alenka Antolinc Košat
ZD Slovenska Bistrica
Peter Bohinec
MZ
Darko Čander
ZD Maribor
Andrej Fink
Reševalna postaja Ljubljana
Damjana Jelačin
ZZZS
Roman Košir
UKC Maribor
Vlasta Kovačič Mežek
MZ
Zdenka Kramar
SB Jesenice
Rok Maček
ZD Celje
Dušanka Petrič
MZ
Gregor Prosen
ZD Maribor
Franci Vindišar
SB Celje
Viktor Zrim
ZD Murska Sobota




Enotna metodologija oblikovanja
urgentnih centrov v RS
Enotna metodologija nameščanja
medicinske in ostale opreme v urgentne
centre RS
Enotna metodologija organizacije
urgentnih centrov RS
Enotna metodologija informacijskega
sistema urgentnih centrov RS










Urgentni center kot samostojen oddelek v bolnišnici
Področje dejavnosti
Organizacija delovnih procesov
Klinične poti
Vodenje urgentnega centra
Sistematizacija kadrov
Vodenje kakovosti
Mreža urgentnih centrov v RS
Osnove informacijskega in komunikacijskega sistema
Financiranje dejavnosti

statutarne spremembe bolnišnic

TRIAŽA

Primarno: združevanje KNP, INP in
SNMP/PHE

Dodatno: družinski zdravniki

Napredno: otroci (DCOM), ginekologija, ORL,
okulistika, nevrologija itd.
Vhod 1
Vhod 2
čakalnica
administracija in triaža
Hitra oskrba
malih
poškodb
Hitra oskrba
nujnih stanj
rtg skeleta
laboratorij
mavčarna
šivalnica
EKG
reanimacija
počasna oskrba
CT
diagnostika in
opazovanje
RTG, LAB, CT, UZ,
konzultacije…
nujni posegi
OP dvorana
URGENTNI
BOLNIK
osebni
zdravnik
PHE
tim in
klinične poti
politravma
AKS
ICV
triaža
pregled pacienta in začetno zdravljenje -> osebje KNP, IPP in PHE + SZ
konzultacije specialista ustrezne stroke po potrebi
hospitalizacija
odločitev
odpust
U
R
G
E
N
T
N
I
C
E
N
T
E
R
vodja UC
predstojnik
vodja
zdravstvene nege
strokovni svet
vodje PHE-SNMP/INP/KNP
služba PHE
zdravniki PHE-SNMP
služba INP
zdravniki INP
glavna medicinska sestra
služba KNP
zdraniki KNP
služba
zdravstvene nege
diplomirane in srednje
MS ter bolničarji
administracija
administratorke

Sistematizacija kadrov

Združevanje kadrov KNP, INP in SNMP/PHE

Zaposlovanje urgentnih zdravnikov
 Imamo 20 specialistov urgentne medicine
 Imamo 46 specializantov urgentne medicine

Število je odvisno od:
 Števila pregledanih pacientov
 Notranje arhitekture
 Področja dejavnosti
število pacientov/letno
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
120.000
135.000
150.000
število vseh
zdravnikov
7-10
10-15
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
55-60
60-65
št. pregledov
št. preg.
št. preg.
timi brez
št. triažnih
na leto
na dan
na uro
kalkulacij
timov za ZZZS
UKC Ljubljana
135.000
370
15
2,5
3,125
UKC Maribor
118.162
320
13
2,1
2,625
SB Celje
91.900
250
10
1,6
2
SB Izola
54.850
145
6
1
1,25
Efektivna obremenitev (v %)
80%
SB Jesenice
35.700
100
4
0,6
0,75
Število minut dela / pacienta
10
SB Murska Sobota
37.000
100
4
0,6
0,75
SB Novo mesto
44.430
120
5
0,8
1
SB Slovenj Gradec
34.748
95
4
0,6
0,75
Letna obveza delavca
SB Nova Gorica
37.157
100
4
0,6
0,75
Letna obveza - efektiva
1640
SB Brežice
20.700
55
2
0,3
0,375
Nadomestila za praznik
88
Korekcija ZZZS (45 dni)
360
SB Trbovlje
15.200
40
1,5
0,25
0,3125
Letna kvota delov. ur
8760
SB Ptuj (ocena*)
12.000
30
1,25
0,2
0,25
Korekcijski faktor :
1,25
636.847
1.725
69,75
11,15
13,9375
URGENTNI CENTER
SKUPAJ
Vrsta opravil
čas (min)
Sprejem in triaža - osnovno
4
Konzultacije, informacije
2
vnos podatkov, telefonska triaža
razširjeni posegi…
Ostale naloge
2
Izračun
Tim
2088 ur
5,34 TMS

Kazalniki kakovosti oskrbe

Kazalniki procesov dela

Kazalniki obremenjenosti kadrov

Kazalniki zadovoljstva uporabnikov

Kazalniki racionalne porabe virov
Lokacija
Urgentni center
Število urgentnih
pregledov v urgentnih
ambulantah/leto
2010
(zajem podatkov iz bolnišnice
in ZD)
*UKC Ljubljana
UKC Maribor
SB Celje
SB Izola
SB Jesenice
SB Murska Sobota
SB Novo mesto
SB Slovenj Gradec
SB Nova Gorica
SB Brežice
SB Trbovlje
**SB Ptuj
C1
C1
C2+
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
135.000
118.162
91.900
54.850
35.700
37.000
44.430
34.748
37.157
20.700
15.200
Velikost
centrov po
enotni
metodologiji v
m²
2.200
2.200
1.550
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
700
700
700

Informacijska podpora obravnavanja klicev v
sili – dispečerski informacijski sistem

Informacijska podpora izvajanja
predbolnišnične nujne medicinske pomoči

Informacijska podpora izvajanja bolnišnične
nujne medicinske pomoči

Danes: večvrstni sistem plačevanja
(pavšalni + storitveni način)

Predlog:
 Plačevanje sistematiziranega kadra
 Plačevanje po storitvah

Pogoj: dober informacijski sistem









Uresničitev izgradnje in opreme
Informacijski sistem
Zaposlovanje kadrov – ZUJF
Urgentni zdravniki – preobremenjenost
Urgentni zdravniki – plačilo
Triažni sistem – zahtevnost-časizobraževanje kadra
Služba PHE/SNMP – integracija v UC
Sobivanje z gostujočimi družinskimi zdravniki
…
•
Kdo bo vodja novega urgentnega centra x?
•
Kakšna bo kadrovska sestava urgentnega centra (koliko
zdravnikov,d.m.s.;d.z.,reševalcev z NPK...) ?
•
Po kakšnem ključu se bo izbiral kader za urgentni center? Ali se bo zaposlil kader iz
obstoječe bližnje NMP ali tudi sosednih reševalnih postaj?
•
Če se bo zaposlil kader iz NMP, ki pripada sedaj ZD,kakšen bo status tega kadra - ali
bo po novem zaposlen v UC ali še vedno v ZD in bo le delovišče v UC?
•
Če bo po novem zaposlen v UC me zanima,če se bodo prenesle vse dosedanje
bonitete in napredovanja ali se bo zaposlovalo kot začetnike?
•
Kaj če kdo ne želi novega delodajalca?
•
Ali lahko kdo ostane brez službe tudi če je sedaj zaposlen za nedoločen čas?
•
Koliko reanomobilov in NRV (nujnih reševalnih vozil) bo imel urgentni center x?
•
Ker so novi reanomobili izredno velik strošek me zanima ali se bodo uporabljali
obstoječi (kako se bodo odkupili od ZD) ali bo UC kupil nove?
•
Ali bo urgentni center deloval 24 ur vse dni v letu ali res samo
ponoči,sobote,nedelje in praznike kot nekateri govorijo sedaj? Delavniki podnevi
naj bi ostali v sedanjem obsegu?
•
Ali bo v UC edina točka urgence,oziroma ali bo imel kakšno dislocirano enoto?
•
Kako bo z zdravniki - ali se bo zaposlilo specialiste urgentne medicine ali bodo
glede na pomankanje teh specialistov primorani delati zdravniki družinske
medicine?
•
Če bodo morali delati zdravniki splošne družinske medicine, kako jih bodo vključili
v delo urgentnega centra, če pa imajo svoje ambulante v svojih zdravstvenih
domovih?
•
Glede na pomankanje zdravnikov me zanima, če nameravate v bližnji prihodnosti
uvesti ameriški sistem (paramedik)?
•
Ali bo urgentni center primoran izvajati tudi nujne premestitve iz menjšega UC v
druge večje ustanove?
•
Ali je v novem urgentnem centru x predvidenih kaj garaž za NRV za potrebe
čiščenja, pranja in razkuževanja ter pozimi zaščito pred mrazom in snegom?
•
Ali se bo v okviru urgentnega centra posodobil trenutne zasilne heliporte - če
sedaj pristane helikopter ob mokrem vremenu iz lepega travnika naredimo
"zorano njivo"?

similar documents