Klik hier om de PowerPoint van Betteke te downloaden.

Report
Communicatie
in een
netwerksamenleving
1850/1930/1955: Hoe het vak begon…
Voorlichting
Public
Relations:
waar plaatsen
we dat???
Reclame
En waar de IC /
bedrijfsjournalistiek?
©2014 Betteke van Ruler
De crisis van jaren tachtig verandert
alles
Belang organisatie komt
voorop
Alle formele uitingen
moeten op elkaar
worden afgestemd en
die moeten leiden tot
gerichte verandering in
k/h/g
Komst van het
communicatieplan!
Confidential
©2014 Betteke van Ruler
Het bijbehorende communicatiemodel
is een lineair effectmodel
Org=Zender Boodschap
Doelgroep
Doelgroep+
©2014 Betteke van Ruler
Vanaf 1995: It takes two to tango…..
Communicatie is
pas communicatie
als
het interactie is
dialoog wordt
belangrijk en
afstemming tussen
partijen
©2014 Betteke van Ruler
Schoorvoetend zoeken we naar een ander
communicatiemodel, dat wordt een
interactiemodel
Boodschap / relatie
organisatie
Interne en externe
publieken
Boodschap / relatie
©2014 Betteke van Ruler
Ondertussen
veranderen
de eisen
aan
goede
communicatie
opnieuw..
Drie
trends
©Monique Juffermans, 2012
Trend 1: Digitalisering
Control?
Vergeet
het maar!
En dat zet
het vak
op z’n
kop
Confidential
©Maaike Hartjes, 2012
Trend 2: De vertrouwenskwestie
Verantwoording
afleggen
wordt steeds
belangrijker:
over wat, hoe
en waarom
Trend 3: Ego communicatie
Het
maatschappelijk
humeur
pikt het
niet meer!
Wij willen
communicatieve
organisaties!
©2014 Betteke van Ruler
Dit is wat wij bedoelen met een
communicatieve organisatie
Bron: De agile overheid, PWC, 2013
De communicatieve organisatie
Van 90% zenden naar 80% luisteren…
Verantwoordelijkheid van alle medewerkers
©2014 Betteke van Ruler
Vakgebied gaat over het management van de
communicatie van anderen
Niet het communiceren zelf staat centraal maar het sturen,
faciliteren, afremmen, aanjagen, redigeren en begeleiden van al
het gecommuniceer in en om de organisatie, om vertrouwen te
winnen en daarmee licence to operate; ook
gedrag is communicatief, het gaat dus om de impact van alle
handelen van de organisatie!
Ik noem het vak daarom liever communicatiemanagement
©2014 Betteke van Ruler
Dat is extra moeilijk, want je ondeugden
ontploffen in je gezicht tegenwoordig
Een organisatie in
bonis heeft haar
ondeugden onder
controle!
Dus:
identiteitsmanagement
©2014 Betteke van Ruler
Het communicatievak
vandaag
morgen
Focus
Orkestratie van uitingen
Ondersteuning van
gecommuniceer
Typering
Imagomanagement
Identiteitsmanagement
Kernvraag
Hoe bereik ik doelgroep
Wat vinden mensen echt
Wat is belangrijk?
Huisstijlgebruik
Stijl van het huis
Essentie van com
Overdracht info/cues
Betekenis constructie
Meerwaarde
Economische realiteit
Maatschappelijke realiteit
Wat doe je vooral?
Bereiken en beïnvloeden
Signaleren, agenderen,
converseren, bijsturen
Rol
Dirigent / uitvoerder
Procesbegeleider /
frame-doctor
Opdrachtgeversrelatie
Slaafs dienstbaar
Professioneel dienstbaar
Herkomst acties
Communicatieplan
Ontwikkelingen in de
samenleving
©2014 Betteke van Ruler
Zijn effect- en interactiemodellen nog
wel toereikend?
issues
issue
issue
Z
Z
Z
Org
Z
Z
issue
Z
Z
Doelgroep
Z
issue
Z
Z
Z
Z
Z
issue
issue
Z
issue
issue
issue
issue
issue
©2014 Betteke van Ruler
Communicatie
is een
dynamisch
proces van
ontwikkeling
van meanings
(meervoud!)
Tribute to prof.dr. James Stappers die hier al in de jaren
tachtig mee kwam en onlangs werd begraven
©2014 Betteke van Ruler
Het communicatievak heeft een prima
toekomst, maar de eisen worden steeds hoger.
Daarom 7 adviezen om up to date te blijven!
©2014 Betteke van Ruler
1. Gooi het communicatieplan
maar in de sloot
Diagnose
Doelstellingen
Doelgroep
Uitwerking
Evaluatie
Te lineair
en te
statisch
Past ook
niet bij de
agile
organisatie
©2014 Betteke van Ruler
A. Scrum is een alternatieve planningsmethode
voor projecten
Kern van Reflectieve Communicatie Scrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Niet aan einde maar tussentijds evalueren
Opdrachtgever committeert zich aan project
Co-creatie met stakeholders voor resultaat
Interventies programmeren in korte sprints
Op vaste momenten reflecteren in scrums
Validatie aan einde van iedere sprint
Werken met bijstelbare acties
Scrum is bedacht door Nonaka & Takeuchi (HBR, 1986), groot
geworden in de IT in USA, sinds 2005 in NL, steeds verder verbreid
©2014 Betteke van Ruler
Strategisch Communicatie Frame
Methode om een goede strategie te ontwikkelen
Visie
Interne
Situatie
Stakeholder
s
Ambitie
Accountabili
ty
Externe
Situatie
Resources
Strategisch
Plan van
Aanpak
Strategisch Communicatie Frame
Methode om een goede strategie te ontwikkelen
Interne Situatie
Visie
Ambitie
Ambitie
Externe Situatie
Stakeholders
Accountabil
ity
Strategisc
h Plan van
Aanpak
Resources
2. Samenwerken met anderen
3.Naar buiten toe loyaal maar intern
kritisch zijn
Een organisatie in
bonis heeft haar
ondeugden onder
controle!
Dus:
Continue reflectie op
eigen gedrag van
(leden van) de
organisatie
©2014 Betteke van Ruler
4. Interne en externe
communicatie lopen
steeds meer door
elkaar en in elkaar
over
Is er nog verschil?
©2014 Betteke van Ruler
5. Accountability: je kunt niet zonder
Professional
Social
Decisional
Performative
Een heldere Zullen je
Verantwoording Verantvisie op je vak interventies van je keuzes:
woording
ook als
en de
uitleggen
van je
legitiem
benodigde
waarom je doet resulprioriteiten worden
wat je doet, je
taten
ervaren?
acties
onderbouwen
©2014 Betteke van Ruler
6. Communicatie profs moeten slim, creatief en
oplossingsgericht zijn
www.omdenken.nl
©2014 Betteke van Ruler
7.Van vakkennis naar
vakhouding?
*
Kennen & kunnen zijn
dis-satisfiers aan het
worden; willen & zijn
de echte satisfiers
©2014 Betteke van Ruler
Kerncompetenties van de nieuwe
com prof
Meer
met
minder
Eigen-wijs
en
dienstbaar
Flexibel, slim
en
conceptueel
creatief
Snappen wat
organisatie
echt nodig
heeft
Snappen hoe
communicatie
werkt, wat goede
communicatie is en
hoe je dat doet
Accountability = je
ROI
uitleggen
Sparring
partner voor
opdrachtgevers
zijn
Kunnen
samenwerken
met andere
disciplines
Van
leuk
voor
erbij
naar
onmisbaar
©2014 Betteke van Ruler

similar documents