pptx

Report
Signalbehandling og matematik 2
(Tidsdiskrete signaler og systemer)
Session 6.
Lineære tidsinvariante systemer
Ved Samuel Schmidt
[email protected]
http://www.hst.aau.dk/~sschmidt/Mat1/
1
Z-transformation
3
• z-transformation
X ( z) 
Im
z
2

n
x
[
n
]
z

1
n  
• Hvor z er et komplekst tal
Re
1
2
F.eks. z=2+j3
2
Signaler og systemer i de 3 domæner
Input
System
Output
Output
Tids domænet:
x[n]
h[n]
y[n]  x[n] * h[n]
Fourier domænet:
X (e j )
j
H (e )
Y (e j )  X (e j ) H (e j )
H (z )
Y ( z)  X ( z) H ( z)
Z-transfomation:
X (z )
3
System repræsentation i tidsdomænet
• Impuls respons h[n]:
– F.eks. h[n]  a [n]   [n  1]
• Input/output repræsentation
– F.eks.
y[n]  x[n]  ax[n  1]
• Kan være en differentiel ligning
– F.eks.
y[n]  y[n  1]  x[n]  ax[n  1]
Nuller og Poler
• Nuller
P( z ) b1 z 1  b2 z 2  
X ( z) 

Q( z ) a1 z 1  a2 z 2  
– Værdier af z som hvor X(z)=0 kaldes nuller
• Hvilket er rødderne til tæller polynomiet
P(z) b1z 1  b2 z 2  b3 z 3   0
• Poler
– Værdier af z som hvor X(z)= ∞ kaldes poler
• Hvilket er rødderne til nævner polynomiet
Q(z)  a1z 1  a2 z 2  a3 z 3   0
• ROC kan ikke indeholde polerne
5
System repræsentation i z domænet
• z:
– Rationel form (ønsket form)
Y (e j ) b0  b1 z 1  b2 z 2
H (e ) 

j
X (e ) a0  a1 z 1  a2 z 2
j
Z-transformation Eksempel
2
• Kombination af to eksponentielle signaler
x[n]  
x[n]
n

1 n
2
1.5
 1
u[n]     u[n]
 3
1
0.5
0
-10
0
n
 1 n
 n
1


X ( z )     2  u[n]     u[n] z


 3
n   

10
20
n

Im
1

X(z)  

n 0
X ( z) 
1
2
1
1 z
1
2
1
z
   

1 n
n 0

1
1  13 z 1
1
3
z

1 n
2 z ( z  121 )

z  12 z  13 
*1/3
*1/2 1
Re
7
Z-transformation vs. Fourier
• Fourier transformationen er en z-transformation
hvor z skal tilhøre enheds cirklen.
• Amplitude og fase plots af Fourier
transformationer er forklarende og intuitive
• Er findes en endelige z-transformation for flere
signaler end for Fourier transformationen.
• Z-transformationen er analytisk fordelagtigt
• Poler og nuller kan fortolkes og derved beskrive
systemet
Beregning af transformationer
Fourier transformation
z-transformation
Transformering
Direkte beregning eller
inspektion
Direkte beregning eller
inspektion
Invers transformering
Direkte beregning eller
inspektion
Hovedsageligt inspektion
Agenda
•
•
•
•
•
Fourier vs Z-transformation
System funktioner for difference funktioner
Inverse systemer
Frekvens respons af LTI systemer
Fekvens respons af rational system funktion
Z-transformation og Fourier
transformation
X ( z) 

n
x
[
n
]
z

X (e j ) 
z  e j
X (e j ) 
 jn
x
[
n
]
e

n  
n  
3
 x[n] e 


Im
2
j  n
1
n  
z  e j
ω
Re
1
X (e j ) 
2

 jn
x
[
n
]
e

n  
z 1
11
Fourier på enhedscirklen
Eulers formel:
e j  cos()  j sin()
Fra geometrien ved vi
1  cos(  ) 2  j sin( ) 2
Derfor er
3
Im
2
1
ω
Re
1
2
e j  1
Derfor er Fourier transformationer en z transformation hvor z er
begrænset til
z 1
12
Konvergens af Fourier
transformationer
• Fourier transformationen må repræsentere en endelig
værdi for alle frekvenser
X ( e j )  
for alle 
• Hvilket kræver at Fourier summen konvergere
j
X (e ) 

 x[n] e
 jn
n  
• Derfor skal x[n] være absolut sumerbar

 x[n]  
n  
• Hvilket kun sker når x[n] enten er endelig eller går mod nul
når
n  
13
Konvergens af Fourier
transformationen aflæst i z-planet
• Fourier transformationen svare til en
z-transformation med |z|=1
3
z  r e j
hvor z  r
j
X ( z)  X ( z e ),
z 1
Im
2
1
Re
1
2
• Derfor hvis ROC indeholder
enhedscirklen konverger Fourier
transformationen
14
Eksempel på FT konvergens
• Højresiddet eksponentiel signal:
• Z-transformation:
• a=0.8
x[n]  0.8n u[n]
x[n]  a nu[n]
z
X ( z) 
za
1
z a
Im
1
0.8n u[n]
0.8
0.6
0.81 Re
0.4
0.2
0
-10
0
10
n
20
30
• Kriterium for Fourier transformation konvergens opfyldes
da

 x[n]  
n  
15
Eksempel på FT som ikke konvergere
• Højresiddet eksponentiel signal:
• Z-transformation:
• a=1.2
x[n]  1.2n u[n]
z
X ( z) 
za
1
z a
Im
1
250
200
0.8n u[n]
x[n]  a nu[n]
1.2
Re
150
100
50
0
-10
0
10
n
20
30
16
Foldning i frekvens domænet
Når:
X (e j )  F{x[n]}
• Foldning i tids
domænet
• Multiplikation i
frekvens domænet
y[n] 
H (e j )  F{h[n]}

 x[k ]h[n  k ]  h[n] * x[n]
k  
Y (e j )  H (e j ) X (e j )
j
Y
(
e
)
j
H (e ) 
X (e j )
Agenda
•
•
•
•
•
Fourier vs Z-transformation
System funktioner for difference funktioner
Inverse systemer
Frekvens respons af LTI systemer
Fekvens respons af rational system funktion
System funktioner for differentiel
funktioner (1/3)
System repræsenteret ved differentiel funktion
N
a
k 0
M
k
y[n  k ]   bk x[n  k ]
k 0
Z-transformation af differentiel funktion
N
Z
x[n  k ]  z k X ( z)
M
k
a
z
Y
(
z
)

b
z
 k
 k X ( z)
k 0
k
k 0
S.173
System funktioner for differentiel
funktioner (2/3)
• Omskrivning til rationel form
N
M
k
a
z
Y
(
z
)

b
z
 k
 k X ( z)
k
k 0
k 0
 N
M
k 
k 
Y ( z )  ak z   X ( z )  bk z 
 k 0

 k 0

M
Y ( z)

X ( z)
k
b
z
k
k 0
N
k
a
z
 k
k 0
 H ( z)
System funktioner for differentiel
funktioner (3/3)
• Faktoriseret udgave
M
Y ( z)

X ( z)
k
b
z
k
k 0
N
k
a
z
 k
 H ( z)
k 0
M
H ( z) 
b0  (1  ck z 1 )
k 1
N
a0  (1  d k z 1 )
k 1
Hvor
z=ck er nuller
z=dk er poler
Eksempel (z-transfomation)
5
y[n]  y[n  1]  y[n  2]  x[n]
2
Z
x[n  k ]  z k X ( z)
Z
Y ( z)  52 z 1Y ( z)  z 2Y ( z)  X ( z)


Y ( z) 1  52 z 1  z 2  X ( z)
Y ( z)
1
1
H ( z) 


2
5 1
X ( z) 1  2 z  z
1  12 z 1 1  2 z 1

 


Eksempel (invers z-transformation til
differentiel funktion)
H ( z) 
H ( z) 
1
5
2
1
1  12 z 1 1  2 z 1

1 

1
5
2
z 1  z 2



z 1  z 2 Y ( z)  1X ( z)
Y ( z)  52 z 1Y ( z)  z 2Y ( z)  X ( z)
y[n]  52 y[n 1]  y[n  2]  x[n]
Y ( z)

X ( z)
Impuls respons af rationel systemer
Partial fraktion ekspansion
M
Y ( z)

X ( z)
Hvis M<N
N
Ak
H ( z)  
1
1

d
z
k 1
k
Hvis M≥N
M N
h ( n) 
M N
 B  [n  r ]   A d
r 0
a z
 H ( z)
k
k
N
1
a u[n] 
,za
1
1  az
n
k 1
k
Z
Z
N
r
k 0
N
k 0
Ak
H ( z )   Br z  
1
1

d
z
r 0
k 1
k
r
k
b
z
k
n
k
u[n]
 [ n  m]  z  m
Eksempel (invers z-transformation til
impuls respons) A  1  d z X ( z)
1
k


A  1  12 z 1 H (Z )


B  1  2 z 1 H ( Z )
z
z 2
1
2

A  1  12 z 1

1
1  12 z 1 1  2 z 1
H ( z) 

H ( z) 
A
B

1  12 z 1
1  2 z 1


1
1 1
1  2 z 1
2 z
 1 
1
1 1
1  2 z 1
2 z
B  1  2 z 1



 
 1 


z

1
2

z 2
h[n]  
 

1
3
4
3
4
 13
3
H ( z) 


1
1  12 z
1  2 z 1
z

k

  u[n]  43 2n u[n]
1 1 n
3 2
z d k
Brug af system funktion
Diskret tid-domæne
Input output fremstilling
y[n]  x[n]  a y[n  1]
Z- domæne
Implus respons
h[n]  a nu[n]
X ( z)
1
H ( z) 

Y ( z ) 1  a z 1
Diskret tid-domæne
y[n]  x[n]  a y[n  1]
h[n]  a nu[n]
Kausalitet system
Stabilt system
• Et stabilt system et system med en begrænset output interval
såfremt inputtet er begrænset
”Bounded input Bounded output (BIBO)”
• I tids domænet:
S

 h[k ]  
k  
• Vi kan se om ovenforstående gælder i z-transformatione hvis
•
X ( z) 

 x[n] z
n
z n  1
n  
• Derfor skal enhedscirkelen ligge i ROC hvis systemet er stabilt
– Dermed skal polerne for et stabilt system ligge indenfor enhedcirkelen
ROC af differentiel funktioner
1
H ( z) 
1  12 z 1 1  2 z 1

• Hvis systemet er kausalt
• Hvis systemet er stabilt


3 Im
2
1
* 1 *2 Re
3 Im
2
1
* 1 *2 Re
Annulering af nulpunkter og poler
• Nulpunkter og poler af samme værdi ophæver
hinanden
(1  z 1 )
H ( z) 
1
1
(1  z )(1  2 z )
Nulpunkt: z  1
Poler : z1  1 og z2  2
3
Im
2
1
0* *
1 2
Re
IIR og FIR filter
• IIR
– Systemer med uendelige impuls respons har altid
mindst en betydende pol (det vil sige ikke nul poler eller ophævede poler)
H ( z) 
• FIR
1
1  az 1
– Systemer med endelige impuls respons har ingen
betydende poler (det vil sige ikke nul poler eller ophævede poler)
M
Eksempel:
General form:
H ( z )   bk z  k
k 0
M
H ( z)  1  bz1
Invers transformation:
h(n)   bk x[n  k ]
k 0
Eksempel:
IIR system
y[n]  ay[n  1]  x[n]
Z-transformation ved inspektion
1
H ( z) 
1  az 1
Invers Z-transformation ved inspektion, givet at |z|>a
h[n]  a u[n]
n
Stabilt hvis a<1 men ikke endelig
Z
a u[n] 
n
1
,z a
1
1  az
Eksempel: FIR system
a n 0  n  M
h[n]  
ellers
0
• Eksempel
M
H ( z)   a z
Z-transformation:
n 0
n n
M

 a z

1 1 n
n 0
Ved hjælp af geometrisk rækker fås (se side 27 i bogen)
1  a M 1 z  M 1
H ( z) 
1  az1
Til differentiel ligning

 

Y ( z) 1  az1  1  a M 1 z  M 1 X ( z)
y[n]  ay[n 1]  x[n]  a M 1 x[n  M 1]
Agenda
•
•
•
•
•
Fourier vs Z-transformation
System funktioner for difference funktioner
Inverse systemer
Frekvens respons af LTI systemer
Frekvens respons af rational system funktion
Inverse systemer
• Et invers system Hi(z) er defineret som det
system der udligner effekten af H(z)
• Eksempel:
H ( z)H i ( z)  1

1
H i ( z) 
H ( z)
Inverse systemer i tids og frekvens
domænet
• Tids domænet
h[n] * hi [n]   [n]
Frekvens domænet
j
j
H i (e ) H (e )  1

1
j
H (e ) 
H i (e j )
Inverse systemer af rationelle
definerede systemer
M
H ( z) 
b0  (1  ck z )
k 1
N
1
a0  (1  d k z )
k 1
N
1
H i ( z) 
a0  (1  d k z 1 )
k 1
M
b0  (1  ck z 1 )
k 1
• ROC:
– ROC af H(z) og Hi(z) systemer skal over lappe
Eksempel: inverse systemer
1
1  0.5 z
H ( z) 
1  0.9 z 1
1  0.9 z 1
H i ( z) 
1
1  0.5 z
ROC |z|>0.9
Im
Im
1
1
1
+ *1
1
Re
* +1
ROC for H(z)Hi(z)
Im
1
1
1
Re
Re
Agenda
•
•
•
•
•
•
Fourier vs Z-transformation
System funktioner for difference funktioner
Inverse systemer
Frekvens respons af LTI systemer
Frekvens respons af rational system funktion
Fra poler og nuller til frekvensrespons
Frekvens respons af LTI systemer
Outputtet er inputtet foldet med systemets impuls respons
y[n]  x[n] * h[n]
Foldning svare til multiplikation i frekvens domænet
j
j
j
Y (e )  H (e ) X (e )
j
Y (e )
H (e ) 
j
X (e )
j
Amplitude og fase respons
• Amplitude output :
j
j
j
Y (e )  H (e ) X (e )
Hvor
H ( e j )
kaldes amplitude responsen eller ”gain”
• Fase output :
j
j
j
Y (e )  H (e )  X (e )
Hvor H (e j ) kaldes fase responsen eller fase skiftet
Eksempel på amplitude output
x[n]
Tidsdomæne
2
20
0
10
-2
h[n]
Frekvens respons
0
10
20
n
30
40
0.5
1
0
0.5
-0.5
0
10
20
n
30
40
1
y[n]
0
0
0
2
4
Radian frekvens ()
6
0
2
4
Radian frekvens ()
6
0
2
4
6
Radian frekvens ()
15
10
0
5
-1
0
10
20
n
30
40
0
8
Eksempel på fase output
Tidsdomæne
Fase respons
10
Radianer
x[n]
2
0
-2
0
10
20
n
30
-10
40
h[n]
Radianer
0
10
20
n
30
4
6
4
6
4
6
0
-1
40
0
2

10
Radianer
1
y[n]
2
1
0
0
-1
0

0.5
-0.5
0
0
10
20
n
30
40
0
-10
0
2

Amplitude og fase respons:
Ideelle delay system
• Ideelle delay system:
h[n]
h[n]   [n  nd ]
Implus respons
1
0.5
• Frekvens respons
H (e )  e
 jnd
• Amplitude respons
3
4
5
6
7
1
0
-3
-2
-1
0
1
Radian frekvens ()
2
3
2
3
Fase respons
10
5
Radianer
H (e )  nd
2
Amplitude respons
H (e )  1
j
1
2
j
• Fase respons
0
n
Amplitude
j
0
0
-5
-10
-3
-2
-1
0
1
Radian frekvens ()
Input
Output
=0.1
Systemets impus
respons
1
Input
1
0.5
1
0.5
0
0.5
0
-0.5
-1
0
0
20
n
=0.25
-0.5
0
5
10
-1
40
20
n
40
1
1
0.5
0
0.5
-0.5
0
0
20
n
=0.5
Output
0.5
0
-0.5
0
5
10
-1
40
0
20
n
40
Input
1
1
1
0.5
0
0.5
-0.5
0
-1
0
Input
1
-1
Output
0
20
n
40
Output
0.5
0
-0.5
0
5
10
-1
0
20
n
40
Fase forvrængning og forskydning
• Typisk ønskes en fase forskydning på nul
Fase respons på nul
Radianer
1
0
-1
-3
-2
-1
0
1
Radian frekvens ()
2
3
• Ellers en lineær fase forskydning.
Linær Fase respons
Radianer
10
0
-10
-3
-2
-1
0
1
Radian frekvens ()
2
3
S. 303
Group delay
• Forskydning opgivet i samples (tid)
 
d
j
    
H e
d
H (e j )  nd
• Idelle delay:
Input
Output
=0.1
Systemets impus1
respons
1
1
0.5
0
-0.5
-1
0
10
20
n
30
40
Output
Group delay
0.5
0.5
0
Input
0
0
5
10-0.5
-1
0
10
20
n
30
d
 nd  nd
Group delay:  ( )  
d
40
S. 305
Ideelt gruppe delay
• I de fleste systemer vil vi gerne have konstant
gruppe delay for interessante frekvenser
• Da
 
d
j
    
H e
d
• forsager en lineær fase respons et konstant
gruppe delay.
S. 305
Eksempel: Systemet (1/3)
Eksempel: Inputet (2/3)
Eksempel: Outputtet (3/3)
Omskriv til Frekvens respons til polar
form for illustration
H ()  H () e
Real del
(Amplitude)
Frekevns Amplitude:
Fase skift:
j( )
Kompleks del
(Fase)
H ()
( )
if H ( )  0
( )   if H ( )  0
s. 284
Beregning af fasen
• Direkte aflæst fra eksponentielle komplekse signaler
H (e j )  e jnd  cos(nd )  j sin(nd )
H (e j )  n
Im
• Alternativ ”arc tan” funktionen som beregner den
principielle fase
H (e
j
)  ARGe
 jnd
 
1

H (e j )  ARG H e  jnd
Re
ω

 H I (e j ) 

 arctan
j 
 H R (e ) 
1
Diskontinuer fase
Agenda
•
•
•
•
•
Fourier vs Z-transformation
System funktioner for difference funktioner
Inverse systemer
Frekvens respons af LTI systemer
Frekvens respons af rational system funktion
Frekvens respons af rationelle
systemer
• Ved at substituere z=ejω
M
H ( e j ) 
 j k
b
e
k
k 0
N
 j k
a
e
 k
k 0
M
H ( e j ) 
b0  (1  ck e  jk )
k 1
N
a0  (1  d k e  jk )
k 1
Amplitude respons af rationelle
systemer
Amplitude respons:
M
b0
H (e ) 
a0
j
 j
1

c
e
 k
k 1
N
 j
1

d
e
 k
k 1
Amplitude respons:
multiplikation/division af absolutte faktorer
Fase respons af rationelle systemer
Fase respons:
N
 b0  M
 j
H (e )       1  ck e
   1  d k e  j
k 1
 a0  k 1

j



Gruppe delay:
M



N
d
d
 j
 ( )  
arg 1  ck e

arg 1  d k e  j
k 1 d
k 1 d
Addering/substrahering af absolutte faktorer

Amplitude respons i dB
• Amplitude respons i dB:
Y (e j )  H (e j ) X (e j )
20 log10 Y (e j )  20 log10 H (e j )  20 log10 X (e j )
• Der med kan både Amplitude og fase respons
beregne ved addering
j
j
j
Y (e )  H (e )  X (e )
Tegning af amplitude og fase
responser
• Simpelt system
• Z-transformation:
• Substituer
z=ejω
• Amplitude respons
• Fase respons
y[n]  x[n]  bx[n 1], b  re j
1
H ( z)  1  bz , b  re
j
j
j  j
H (e ) 1  re e
j
j
H (e )  1  re e
 j


j  j

Im
1

re
e
ARG H (e j )  arctan
j  j
Re
1

re
e





Tegning af amplitude respons (1/2)
j
j
2
j
2
j
2
j
H (e )  1  re e
 j 2
2

j
 1  re e
 j
H (e )  1  r 2  re j (  )  re  j (  )
H (e )  1  r  2r cos(   )
2
 j
H (e )  H (e j ) H * (e j )
Kvadratisk amplitude:
j
j
H (e )  1  re e
Amplitude respons:
1  re
 j
e
j

Tegning af amplitude respons (2/2)
j
j
2

20log10 H (e )  10log10 H (e )  10log10 1  r 2  2r cos(   )
b  0.9e
j 2
b  0.9e
j
b  0.9e
j0

Tegning af fase respons (1/2)
Fase respons:


 Im 1  re j e  j
ARG H (e )  arctan
j  j
Re
1

re
e


j



 Im1  r cos     j r sin     



ARG H (e )  arctan
Re1  r cos     j r sin    
j

 r sin     

ARG H (e )  arctan
 1  r cos    

j

arctan løses med lommeregner eller Matlab

Tegning af fase respons (2/2)
Fase respons:
 r sin     

ARG H (e j )  arctan
 1  r cos    

b  0.9e
j 2
b  0.9e
j
b  0.9e
j0

Tegning af gruppe delay
 
 r sin     
d

 ( ) 
arctan
d
 1  r cos    
d
    
H e j 
d
r 2  r cos(   )
 ( ) 
1  r 2  2r cos(   )
1
arctan( x)  
1 x2
b  0.9e
j 2
b  0.9e
j
b  0.9e
j0
'
Agenda
•
•
•
•
•
Fourier vs Z-transformation
System funktioner for difference funktioner
Inverse systemer
Frekvens respons af LTI systemer
Fekvens respons af rational system funktion

similar documents