Triple Aim

Report
Triple Aim em Lijnloze zorg
prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom,
voordracht bij bijeenkomst Lijnloze zorg in
Noordoost Brabant: samenwerken aan een gezonde
regio. Doet u mee? op 27 maart 2014
Triple Aim: theorie en model
Triple Aim = drie gelijktijdige doelen
• Betere gezondheid
• Betere proces kwaliteit
• Kosten gelijk houden
Triple Aim = drie gelijktijdige doelen
bij jeugdbeleid
• Betere gezondheid (meer kinderen waarderen hun eigen leven
met rapportcijfer acht of hoger)
• Betere proces kwaliteit (één gezin, één plan)
• Kosten gelijk houden tot 2020 (voor AWBZ, ZVW, Wmo en
burger)
Triple Aim = drie gelijktijdige doelen
bij beleid voor mensen met een
beroerte
• Betere gezondheid (betere overlevingskans na beroerte)
• Betere proces kwaliteit (Meer pre-hospitale trombolyse binnen
4 uur; meer continuïteit van zorg)
• Kosten gelijk houden (tot 2020 voor ZVW, AWBZ + WMO
+burger)
kenmerken van Triple Aim
•
Eerst lange termijndoelen en de weg daarnaartoe bepalen (pre-planning)
•
Eenheid van beleid is belangrijker dan eenheid van bestuur
•
Ontwikkelen vanuit kleine demonstratie projecten
•
Zorgverzekeraar en gemeente samen in the lead: co-creatie
•
Daarna doorrekenen en uitwerken
•
Tegelijkertijd innoveren en implementeren
•
Motivatie van professionals is startpunt
•
Coalities op basis van ideeën en niet op basis van belangen
•
Open boek relaties ofwel transparantie over en weer tussen zorgaanbieder en
financiers
•
Concurreren én samenwerking
•
Doelmatigheidswinst wordt ingezet voor preventie en betere zorg
Triple Aim: enkele tips
• Kader stellend en controle op overschrijding van kader
• Geen beleid per zorgaanbieder maar per doelgroep
• Eerst probleem daarna pas doelstelling
• Overal onafhankelijke poortwachters
Triple Aim: enkele doelgroepen
1. Zwangeren en jonge ouders
2. Jeugd met opgroei- en opvoedproblemen
3. mensen met kortdurende problemen
4. mensen met een of meer chronische aandoeningen
5. Mensen met beperkingen in hun ADL
6. mensen met acute problemen
7. mensen met kanker
8. mensen met behoefte aan zorg-op-afspraak
9. mensen met psychische en verslavingsproblemen
Een goed leven volgens de
Skidelsky’s
1. Gezondheid
2. Geborgenheid
3. Respect
4. Persoonlijkheid
5. Harmonie met de natuur
6. Vriendschap
7. Vrije tijd
Bron: Skidelsky R. & E. Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven, De Bezige Bij,
Amsterdam, 2013. Oorspronkelijke Engelse titel: How much is enough? Allen Lane publishers, 2012
.
Zes kwaliteiteisen voor ketens en
netwerken
1. gezamenlijke probleemanalyse
2. gezamenlijke doelstellingen op basis van de probleemanalyse
3. systematische evaluatie en verbetering van de zorg
4. gestructureerd overleg tussen de professionals van het
netwerk
5. schriftelijke afspraken over taakverdeling tussen professionals
6. betrokkenheid van zorgverzekeraar en gemeente in het
netwerk
KPMG Plexus, Onderzoek naar de effectiviteit van
poortwachters in het Nederlandse zorgstelsel 2000
– 2010, Amstelveen april 2012
Poortwachter is:
1. Bereikbaar en beschikbaar
2. Beoordelen van zorgvraag
3. Vaststellen van benodigde zorg ofwel indiceren
4. Verwijzen
5. en/of zelfbehandelen
Een Duits experiment met Triple Aim
Stelling 1: Zo hoort het te gaan per
doelgroep
1. problemen in kaart brengen
2. financieel kader aangeven
3. visie ontwikkelen
4. definiëren van aanbod van zorg en welzijnpakket
5. structuur bepalen
Stelling 2
• Er dreigt een niemandsland tussen ZFW, WMO en AWBZ
(WLZ). Gezamenlijke Brabantse gemeenten, CZ en VGZ
moeten hiervoor een meldpunt creëren.
Stelling 3
Over enkele jaren functioneren er vijf verschillende wijkteams. Dat
moeten we niet willen.
Vijf wijkteams:
1. Eerstelijn
2. Sociaal wijkteam voor de Wmo
3. Basis GGz
4. Ouderenzorg met wijkteams
5. Jeugdzorg met wijkteams
Stelling 4
Zorgverzekeraars VGZ en CZ moeten gezamenlijk beleid voeren
voor de eerstelijn en voor het doelgroepenbeleid. Als dat niet kan,
moeten ze maar gaan uitruilen.
Stelling 5
Een regionale database is nodig om beleid en effecten voor
andere sectoren te kunnen volgen
Regionale data bases bestaan al (PCR, Achmea Health Data
Base0
Pseudonomisering kan al
Scheiden van uitvoering en onderzoek
Geen taak van GGD maar voor entrusted third party
Ik dank u voor uw aandacht
Komen jullie op 31 oktober naar de presentatie in Utrecht van mijn boek
Zorginnovatie volgens het cappucino model
Willen jullie het boek kopen (300 pagina, 24,95 euro)?
Contact?
• [email protected]
• www.guusschrijvers.nl
•
www.twitter.com/GuusSchrijvers

similar documents