“Kultur som forskellighed, årsag og fjende”.

Report
”Kultur som forskellighed, årsag og fjende”
Gæsteforelæsning
International Virksomhedskommunikation
Aalborg Universitet
28 oktober 2010
Peter Hervik
[email protected]
• Kan man fotografere kultur?
• Nej, det kan man ikke
– Ifølge Dansk Folkeparti er muslimsk levevis uforenelig med
dansk kristen tankegang
– Den politiske kommentator Ralf Pittelkow mener, at islam
i sin nuværende form er uforenelig med Vesten
– Forfatteren og journalisten Helle Merete Brix forsøger at
sælge et lignende budskab og mener, at islamister skal
bekæmpes for enhver pris
– Og tidligere indenrigsminister Karen Jespersen (S) hævder,
at islam ikke kan eksistere side om side med dansk kultur
– Politikeren Naser Khader hævder: ”at være muslim og
dansker er ikke uforeneligt”, hvis de troende muslimer blot
har samme forhold til islam som danskere har til
kristendom, dvs. ikke særlig troende!
Hverdagsbrug af kultur-begrebet
• .. Statsministeren understreger, at regeringens
nye ghettoplan netop er en del af denne
kulturkamp ..
• Det ’smarte’ ved cider er, at det smager som
saftevand, så det er let at drikke meget. Det
passer derfor perfekt ind i den danske drukkultur, og med cideren kan kvinder og børn
også drikke sig i hegnet
• Den japanske kimono-kultur kæmper i disse år
i en regulær dødskamp
• Vi vil også gerne rydde op i den kultur, der
siger, at man kan betale sin skraldemand med
øl
• Syg kultur på TV2 at slette tv-klip
Kulturbegrebets flertydigheder
(polysemi)
• National eller etnisk kultur
• Subkultur (organisationskultur, professionel,
ungdomskultur)
• Høj-Kultur (teater, maleri, musik, litteratur,
film, kunst)
• Kultur i antropologisk forstand
Kultur som forskellighed
• Fredrik Barth:
– Kultur er i dag synonymt med “forskellighed”
Thomas Hylland Eriksen
• 99.8 % af vores gener er fælles for alle grupper
• Af de resterende 0,2 %, så findes 85% i alle grupper
• 9 % af de 0,2 % (= 0,012 %) af det genetiske materiale
udtrykker ikke-biologiske forskelle
• 0,012 % - en stor del af disse er slet ikke fremtoningen,
men fx laktose, som bruges til at fordøje mælk
• I 1930erne and 1940erne brugte man genetiske
forklaringer til at foklare folks væremåde
• Den største genetiske variation kan registreres inden
for de samme grupper
National kultur
•
•
•
•
•
Kultur i ental
Selektiv, ideologisk
Inkluderende – ekskluderende
Vi – som skildret positivt, ens
De – som negativt skildrede, synlige
minoriteter
• Forsømmer intern variation og fællesheder
med andre kulturer
Kultur som forklaring?
• Fredrik Barth:
– Kultur giver en amputeret beretning om, hvad
andre tænker og gør
– Kultur – som delt viden og kundksab - kan aldrig
forklare noget i sig selv. Vi må kigge må handling
og magt
Antropologisk kulturbegreb(er)
• Kultur er tillært viden, som folk bruger til at
forstå oplevelser og handling
• De mønstre i vores referenceramme, vi bruger
til at ræsonnere med i konkret interaktion. De
er ikke nødvendigvis sprogligt udtrykt, selv om
de organiserer betydning og kan anvendes i
sproget. Denne viden er lært i samværet med
andre
Antropologien
• Kultur og Natur
• Kultur er tillært
1. Kultur-entusiasterne
– De elsker mad, film, literatur, kunst, folklore, dans,
musik, sang
2. Multi-kulturalisme
Den fredelige sameksistens af flere kulturer
inden for en stat, der anerkender disse og
støtter dem politiske og juridisk
3. Kultur-fundamentalisme, nyracisme, kultur racisme
Kulturelle forskelle er uforenelige
Xenofobi er naturligt
Ideen om at bo blandt “ens egen slags” er
naturlig
Benægtelsen af racisme
“Race” kodes som “forskellighed” og “kultur”
og “etnicitet”
Kultur fundamentalister
• Kultur er vedvarende og nærmest
uforanderligt (især hos andre kulturer)
• Kultur er nærmest tidløst. Reproduktion
springes over
Uforanderlig kultur – kultur bliver som
arter:
• Svenskere, arabere og zuluer bliver som elge,
kameler og zebraer
• Der er ingen kontrast mellem natur og kultur –
eller kultur naturaliseres
Kultur som årsag
Kultur fundamentalismen kort:
- “Forskellighed og uforenelig”
Skal Danmark fortsat udvikle sig som et multi-
Kultur entusiasterne og multikulturalisterne
Ligheder
Alliance – KE værdsætter kulturel diversitet og
MK understøtter den politisk
Forskelle
Til tider kan man sige, at KU opererer med
kultur som kultiveret eller dannet, mens MK
fokuserer på hverdags-kultur og folkelig kultur,
som sjældent indgår i KE begejstring
Multikulturalisme og kulturfundamentalisme
Ligheder
– Bevarer kulturelle og sociale grænser
– Kultur er grundliggende for intern solidaritet og
mobilisering
Forskelle:
– Multikulturalisme søger rettigheder inden for staten
– Kultur fundamentalisme er kultur-entusiastiske
indenfor staten men aldrig uden for -- den udstøder
“kultur” fra nationalstaten og uden for den
Kultur entusiasterne og kultur
fundamentalister
• KE og KF er ofte på kollisionskurs
• Kultur entusiaster er entuisastiske for andres
kulturer og høj-kultur, mens
kulturfundamentalisterne kan være
entusiastiske indenfor grænsen aldrig over
denne.
Kultur vs. Sikkerhed
• Kultur som en hindring til fremskridt og
modernisering
• Kultur bliver fjenden
Om sikkerhed
Sikkerhed er ikke en objektiv størrelse men
konstrueret
En offentlig som frygter for en forestillet ekstern
trussel vil være tilbøjelig til at acceptere
udvidelser i statens beføjelser i troen på større
personlig og kollektiv identitet
Orientalister og orientalisme
• Samuel Huntington 1993, 1996
• Bernard Lewis 1990
• Edward Said 1978

similar documents