"Mestring av sosial angst" ved Ove Heradstveit

Report
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Snu tankegods fra forrige
århundre:
Mestring av
sosial angst
Ove Heradstveit
Psykolog. Leder av www.hjelptilhjelp.no
LAFY-konferanse, 5. juni 2013
Om meg
Psykolog
Leder for PPT
Leder for:
www.hjelptilhjelp.no
”Kurs om
mestring av
sosial angst”
”Å være annerledes
er vanlige enn du
tror”
”Vi må dele
psykologien!”
”Mestring er
mulig for det
meste!”
”Få slutt på
stigmatisering ved
psykiske lidelser”
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Snu tankegods fra forrige århundre:
Problemer som
må gjøres noe
med!
1) Veien til tilrettelagt arbeid
Barnehage
Skole
Videregående opplæring
Drop-out
Å falle ut / mislykkes
Skam!!!
Tilbakeføring til arbeid
Lært hjelpeløshet
Veien til tilrettelagt arbeid
Barnehage
Skole
Videregående opplæring
Bygge bro!
Tilrettelagt arbeid
Mestring!
1) Veien til tilrettelagt arbeid
Behov for tiltak som sikrer
En mer ivaretakende vei inn i arbeidslivet!
Hindre at selvbildet skal knuses på veien imot en tilrettelagt
arbeidshverdag?
En bedre prioritering av hva personen trener på i
videregående skole!
F.eks ADL-ferdigheter vs. engelsk historie
En bedre samhandling mellom de ulike tjenestene etter at
brukeren fyller 18 år
Jf. samhandlingsreformen
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
2) Hva vil det si å være
funksjonshemmet?
Er du funksjonsfrisk eller funksjonshemmet?
Det er ikke et spørsmål om enten-eller, men om hvordan!
Selv den mest funksjonshemmede iblant oss har mange funksjoner
som er intakte.
Den eneste formen for fullstendig funksjonshemming er å være
død (…en god nr. 2 er å ligge i koma)
På hvilken måte har du en nedsatt funksjon?
På hvilken måte fungerer du som du skal?
Man er ikke funksjonshemmet. Man har en funksjonshemming!
2) Hva vil det si å være
funksjonshemmet
Funksjoner som kan vere nedsatt?
Sanser/motorikk: Armer og bein; syn og hørsel
Evnenivå: intellektuell kapasitet. PU.
Konsentrasjon/impulskontroll/hyperaktivitet: ADHD
Sosiale ferdigheter/sosial interesse/rigiditet/oversensitivitet i
sanseinntrykk: Autisme / Asperger
Emosjonelt: Psykiske lidelser, rus
Funksjonstap kan stort sett tilrettelegges for! Men ved mangelfull
tilrettelegging, faller man utenfor!
Ingen som jobber ved VTA er 100% funksjonshemmet!
2) Hva vil det si å være
funksjonshemmet?
Eks:
Autisme/
Asperger
http://vimeo.com/52193530
2) Hva vil det si å være
funksjonshemmet
Jo, at man trenger å få tilrettelagt for den/de
funksjonene som er nedsatt!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
2) Hva vil det si å være
funksjonshemmet?
2) Hva vil det si å være
funksjonshemmet?
Prioritert rekkefølge på
tiltak:
Gjør hverdagen mulig
å overleve!
Ivareta det sosiale
behovet! Skaff en
arbeidsplass som er
tilrettelagt!
La personen oppleve
anerkjennelse over
det han/hun gjør
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Disposisjon
Gap-modellen
Hva er sosial angst?
Hvem får sosial angst?
Hva hjelper imot sosial angst?
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Snu tankegods fra forrige århundre:
Hva er sosial
angst?
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Sosial angst
Tabbe!
Eksistensielt problem
Å oppholde seg blant andre mennesker innebærer at
Man risikerer å dumme seg ut
Man riskikerer å bli ledd av
Man risikerer å føle seg forlegen, føle frykt, angst, skam,
etc.
Hvordan forholder vi oss til dette?
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Hva er sosial angst?
I mild grad: Et normalfenomen!
I sterk grad: En angstlidelse!
Å skamme seg alt for mye!
Å forvente å dumme seg ut og bli satt i forlegenhet!
Som individuelt fenomen:
Noen av oss bader oss i skam og angst over å dumme oss ut.
Som samfunnsskapt fenomen:
Noen av oss blir sett ned på; blir påført skam.
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Eksempel:
Sosial angst
Jf. PPT.
Tilrettelegging er vel og bra og
helt nødvendig!
Men sosial angst kan ikke
tilrettelegges bort!
For at det skal monne, må
den engstelige selv ta grep…
og bli sjef i eget liv!
Finn boken på Hjelptilhjelp.no
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Hva er vanskelig ved sosial
angst?
• Møte nye mennesker
• Snakke til autoritetspersoner
• Snakke på møter eller
i grupper
• Gå i selskap
• Snakke/opptre offentlig
• Viktig eksamen/intervju
• Arbeide mens noen ser på
•
•
•
•
Komme sist inn i et rom
Snakke til fremmede
Uttrykke uenighet
Skrive/spise/drikke mens
noen ser på
• Bruke offentlige toalett
• Gå på stevnemøte (date)
• Andre typer prestasjonsangst
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Hva fører sosial angst til?
Lavere livskvalitet
Uønskede begrensninger i livet
Mindre kontakt med jevnaldrende
Ugift / ikke i et forhold
Arbeidsløshet
Lavere inntekt
Større risiko for alkholproblemer
Større risiko for en usunn livsstil (lite trening, røyking, etc)
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Hvorfor går ikke angsten over?
På grunn av:
Forventningsangst (tankemønstre)
Angsten begynner LENGE FØR man skal gjøre det vanskelige
Angsten pågår IMENS man gjør det vanskelige
Angsten fortsetter LENGE ETTER at man har gjort det
vanskelige (og på tross av at det oftest gikk helt greit)
Unngåelse (atferd)
Så langt man makter prøver man å unngå å bli satt i
situasjoner som kan vekke skam / forlegenhet
Beskyttelsesstrategier
F.eks knytte hendene, la være å snakke,
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Hvem får sosial angst?
Genetisk sårbarhet
Erfaring med å bli ydmyket
Eks. mobbing
Erfaring med mye kritikk
Erfaring med å ”ikke mestre”
Vanlig som følgetilstand ved andre problemer
Hvem av disse har sosial angst?
Angst er vanlig!
Haddy N'jie:
- Jeg har vært åpen om angst fordi jeg er mye synlig og kan virke som om jeg får
til «alt». Det er ikke sant. Å ha angst kan bli oppfattet som litt svakt. Men jeg
mener det er tvert imot, det krever styrke å leve med det, på samme måte som
det krever styrke å leve med en hvilke som helst skade.
Angst er vanlig!
Noman Mubashir
- Anfallene gjør at jeg får pusteproblemer, og at hjertet dunker som besatt. Mange
ganger gruer jeg meg til tilstelninger der jeg vet det vil bli stort oppmøte. Angsten
hemmer meg ofte i hverdagen, sier han til avisen.
Angst er vanlig!
Lise Karlsnes
- Jeg fikk sosial angst. Ble skikkelig paranoid og trodde at alle snakket om meg.
Det kom til det punktet der alt som ble sagt rundt meg som inneholdt «s», hørtes
ut som «Li-SSSSSe» eller «BriSSSkeby».
Angst er vanlig!
Stig Inge Bjørnebye
…mens fansen jublet og sponsorene ville ha mer, lå den unge
nordmannen i fosterstilling på gulvet i penthouseleiligheten i
Lierpool og opplevde mørket. Etter hvert utiklet han sosial angst
-
Det er gjerne følsomme mennesker med god fantasi som
utvikler angst
alle mine angstpasienter er snille og empatiske mennesker
som lett lever seg inn i andres følelser
Du er ikke alene!
Mange som har angst, tror de er helt alene om dette!
”Ingen i verden har det sånn som dette!”
”Jeg er et HÅPLØST tilfelle!”
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Følelser ved sosial angst
Redd for å bli oppfattet som ”svak”, ”annerledes”…
Får pusteproblemer, føler man mister kontrollen
Gruer seg – lenge før!
Tror at alle snakker om meg
Redd for å bli redd
NB: dette er bare følelser – og det er ikke farlig å føle
dette!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Tanker ved sosial angst
Det jeg sier høres dumt ut
Jeg er kjedelig
Jeg kommer til å dumme meg ut
De andre vil se at jeg er nervøs
Jeg aner ikke hva jeg skal si
Jeg blir rød som en tomat
Jeg kommer til å miste kontrollen
Tenk hvis de andre ser at jeg er nervøs
Jeg kommer til å skjelve og riste så mye at…
NB: Dette er bare tanker – og du kan lære å
tenke annerledes
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Det skjer i kroppen ved sosial
angst
Hjertebank
Svetting
Føler man mister pusten
Skjelvende hender og føtter
Vondt i magen
Svimmel
NB: dette er vanlig når man er redd – og det er ikke farlig
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Typisk: Man stikker av!
Mange unngår det som er vanskelig!
Eksempler:
• Du er redd for å spise med andre  Du unngår å stille til lunsj!
• Man er redd for å dumme seg ut  Du kommer ikke på jobb
• Man er redd for å si noe dumt  Du sier ingenting!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Hva skjer hvis man alltid
”stikker av”?
Hva tror dere?
Man får ikke trenet på det som er
vanskelig!
Er det noen her som er veldig
gode til noe?
Hvordan ble du god?
SVAR: ”Jeg måtte øve og øve og
øve!”
Sånn er det også med sosial
angst…. Du må ØVE på det som
du synst er vanskelig!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Snu tankegods fra forrige århundre:
Hva hjelper
imot sosial
angst?
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Hva hjelper imot sosial angst?
2 setninger som kan forandre ditt liv!
”det er ikke så farlig som jeg tror”
”jeg tar sjansen på å prøve”
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Hva hjelper?
Husk at du kan trene på å bli mindre
redd!
Det er
ikke farlig å være redd!
Tren og tren og tren! Det blir lettere etter
hvert!
Jammen, hvordan kan jeg trene?
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Du kan f.eks trene på
Å våge å stille opp i lunsjen!
Å våge å gå på jobb!
Å våge å snakke med andre!
”JAMMEN DET ER JO SÅ
VANSKELIG! …OG DET
BLIR IKKE BEDRE…!”
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Slik er det lurt å gjøre det…
Bestem deg for å trene på det du synst er
vanskelig!
Snakk med noen voksne som du stoler på!
Lag gjerne en liste over hva du synst er
skummelt!
Bli enige om hva du skal begynne å trene på!
Begynn med det letteste først!
Snakk med den voksne om hvordan du synst
det gikk, og hvilke katastrofetanker du hadde!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
”Dette synes jeg er
skummelt…” (0-100)
Å holde en tale (100)
Å delta i et skuespill (95)
Å snakke med sjefen på jobb (90)
Å snakke i telefon (85)
Å ta buss alene (70)
Å ta buss ilag med andre (50)
Å snakke med de andre på jobben (45)
Å være på kafé med en venn (40)
Å være på et kjøpesenter (30)
Begynn med
det ”letteste”
først!!!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Dette bør du ikke gjøre!
Det er ikke lurt å bruke
alkohol for å ”drikke seg til
mot…”
Drikker du for å bli mindre
redd, bør du trene på å
slutte å drikke!
Hvorfor er det dumt å ”drikke seg til mot”?
• Du kan bli alkoholiker
• Du får mer angst av å drikke mye
• Du får ikke trenet på å gjøre det du synst er skummelt
• Da blir du heller ikke kvitt angsten
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Typisk
FØR
Gruer seg
Tenker på alt som kan gå galt
Prøver å se for seg hele situasjonen i forkant
IMENS
Veldig fokusert på seg selv
Opptatt av å kontrollere kroppen (ikke rødme, ikke skjelve)
Tenker gjennom setninger før de blir sagt
ETTER
Grubler over hva som skjedde
Husker bare det negative
Husker at du følte deg elendig – tror derfor at det også gikk elendig!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Tips 1
FØR du skal gjøre noe vanskelig!
Forbered deg hvis du skal gjøre en oppgave
Tenk på hva som er ”godt nok”
Ikke bruk tid på å grue deg; når du har forberedt deg
”godt nok”  tenk heller på noe annet
Minn deg selv om at:
”Det er ikke så farlig som jeg tror!”
”Jeg tar sjansen på å prøve!”
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Tips 2
IMENS du gjør noe vanskelig
Prøv å vende blikket ”utover”
Ikke vær opptatt av hva du føler, men se deg omkring!
Ikke vær opptatt av å hindre rødming eller skjelving
Husk:
Det gjør ikke noe om du rødmer! Det gjør ikke noe om du skjelver!
Folk ser mindre av dette enn du tror!
Folk er ikke så opptatt av deg som du tror!
Si noe hvis du har noe du ønsker å si!
Det er også helt greit å bare lytte!
Prøv å bli ”værende” – uten å stikke av!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Tips 3
ETTER at du har gjort noe vanskelig
Ikke bruk tid på å gruble over om det gikk bra eller
ikke
Si til deg selv at du var flink som klarte å ikke stikke av!
Gi deg selv ros for det du fikk til!
Tenk på noe HELT ANNET! Gjør noe du liker!
Minn deg selv om at:
”Det er ikke så farlig som jeg tror!”
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Tips 4
Tren deg på sosiale ferdigheter
ART!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Dette er viktig!
Latterliggjøring må
det slås ned på!
Hva er det å bli latterliggjort?
F.eks
Å bli fortalt at du er dum eller
teit!
Å bli ledd av når du rødmer!
Å ikke få lov til å være med!
NB: Si i fra til lederen din hvis du tror at du blir mobbet, eller hvis noen andre blir det!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Viktig viktig!
Få tak i dine katastrofetanker!
”Hva er det verste
som kan skje?”
”Hva ville jeg kunne
gjøre da?”
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Viktig viktig viktig!
Tenk hjelpsomme tanker:
”Det er ikke så farlig
som jeg tror!”
”Jeg tar sjansen på å
prøve!”
Sosial angst på din
arbeidsplass
Hvordan fyller dere gapet som blir skapt av
funksjonshemmingen?
Hvordan styrker dere personene i forhold til sosial
angst?
Bestill gjerne kurs i mestring av sosial angst fra
Hjelptilhjelp.no!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Snu tankegods fra forrige århundre
!!!
Hjelptilhjelp.no – Din portal for psykisk helse
Avslutning
Besøk www.hjelptilhjelp.no
Følg Hjelptilhjelp.no på Facebook
Ta gjerne kontakt med forespørsel om kurs (f.eks sosial
angst): [email protected] (tlf: 404 33 238)

similar documents