Belara® - visoko pouzdani OK

Report
®
Belara
- novost u oralnoj
hormonskoj kontracepciji
Prof. dr. sc. Branko Radaković dr. med.
Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb i
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Očekivanja korisnica OK
Žene od modernih oralnih kontraceptiva očekuju:




visoku pouzdanost kontracepcije
odličnu razinu podnošljivosti
kontrolirane i predvidljive menstrualne cikluse
dodatne pozitivne učinke na kožu i kosu, zdravlje i
kvalitetu života
 mogućnost individualnog odabira
2
Belara® je moderan i uravnotežen OK koji sadrži:
 0,03 mg etinil estradiola (EE) i
 2 mg klormadinon acetata (CMA)
3
Klormadinon acetat (CMA)
 derivat prirodnog progesterona (17-OH progesterona ) pregnan
 visoki afinitet i aktivnost prema progesteronskim
receptorima
 jak progestogenski i antiestrogenski učinak
 slab glukokortikoidni učinak, bez dokazane androgene
aktivnost
 naglašen antiandrogeni učinak
 bez antimineralokortikoidnog učinka
4
Molekularne strukture progesterona i
klormadinon acetata
Progestogenski učinak CMA-a:
– zbog visokog afiniteta vezanja na progesteronske receptore
– za trećinu veći nego afinitet prirodnog progesterona
Kuhl H, Jung-Hoffmann C. Pharmakologie der Gestagene. Kontrazeption: Theime; 1999. p. 28-31.
5
Antiandrogena aktivnost CMA
CMA - klinička antiandrogena svojstva:
 kompetitivna inhibicija androgenih receptora
 inhibicija enzima 5--reduktaze tipa I – redukcija
intrastanične razine DHT-a (folikul dlake i žlijezde lojnice)
 smanjenje broja androgenih receptora
 sprečavanje sekrecije androgena iz ovarija i NŽ - manje
androstendiona i DHEAS
 ne antagonizira EE-potaknuti porast SHBG (manje free-T)
6
Antiandrogena aktivnost CMA
(SHBG)
 Primjena Belare® rezultira dvostrukim povećanjem razina SHBG u plazmi u
usporednom ispitivanju s drugim OK (0,03 mg EE-a i 0,15 mg levenorgestrela; LNG)
Worret I et al. Acne resolution rates: results of a single-blind, randomized, controlled, parallel
phase III trial with EE/CMA (Belara) and EE/LNG (Microgynon). Dermatology. 2001
7
Antiandrogena aktivnost CMA
(testosteron)
Belara® značajno smanjuje razinu slobodnog testosterona u plazmi
tijekom 6 ciklusa
Study KF 5025/02. Effect on haemostasis and metabolic parameters. Data on file. FO-KL354/A.
8
Kontracepcijska učinkovitost
Belara® se odlikuje:
 izvrsnim kontracepcijskim učinkom
 Pearlovim indeksom od 0,04
9
Belara – nekontracepcijska dobrobit:
1. Pozitivni učinci na kožu i kosu




značajno smanjenje papulo-pustuloznih akni na licu
smanjenje komedonskih akni na licu
potpuno izlječenje akni na gornjem dijelu torza
sličan učinak na akne na leđima i ostale simptome
androgenizacije
 brža i jača antiandrogena učinkovitost kod primjene
Belare® u usporedbi s drugim OC (EE/LNG)
10
Pozitivni učinci na kožu - rezultati
komparativne studije
 Poboljšanje kožnih akni nakon 12 ciklusa primjene Belare®
*Smanjenje papula i pustula na licu za najmanje 50% nakon 12 ciklusa Belare®
Worret I et al. Acne resolution rates: results of a single-blind, randomized, controlled, parallel phase III trial with EE/CMA
(Belara) and EE/LNG (Microgynon). Dermatology. 2001
11
Pozitivni učinci na seboreju – rezultati
studije
 Poboljšanje seboreje nakon 6 i 12 mjeseci primjene Belare®
Zahradnik H et al. Efficacy and safety of the new antiandrogenic oral contraceptive Belara. Contraception. 1998
12
Postmarketinška ispitivanja - utjecaj
Belare® na kožne promjene
Schramm G, Steffens D. Contraceptive efficacy and tolerability of chlormadinone acetate 2mg/ethinylestradiol 0.03mg (Belara®).
13
Results of a post-marketing surveillance study. Clin Drug Invest. 2002
Postmarketinška ispitivanja - utjecaj
Belare® na stanje kose
14
Pozitivni učinci na kožu
- samoprocjena korisnica
 Poboljšanje akni – osobna procjena žena
Zadovoljstvo
korisnica
pridonosi
suradljivosti
Plewig G, Cunliffe WJ, Binder N, Hoschen K. Efficacy of an oral contraceptive containing EE 0.03 mg and CMA 2 mg (Belara)
in
15
moderate acne resolution: a randomized, double-blind, placebo-controlled Phase III trial. Contraception. 2009
Utjecaj
®
Belare
na kožu i kosu
 Belara® ima dodatne pozitivne učinke, na
androgenima uvjetovane promjene kože i kose
žena, zbog jakog antiandrogenog učinka
progestogena CMA.
16
2. Utjecaj Belare® na spolni život
- rezultati kliničkih ispitivanja
 Promjene u spolnoj želji (libido) kod dugotrajne primjene
Belare® tijekom 42 ciklusa
Zahradnik HP et al. Efficacy, safety and sustainability of treatment continuation and results of an oral contraceptive containing 30 μg ethinyl
estradiol and 2 mg chlormadinone acetate, in long-term usage (up to 45 cycles) -- An open-label, prospective, non-controlled, office-based
17
Phase III study. Contraception. 2008;
Utjecaj Belare ®na spolni život
- rezultati postmarketinških ispitivanja
 Izostanak utjecaja Belare® na spolnu želju (libido) tijekom
uobičajene primjene
Schramm G, Steffens D. Contraceptive efficacy and tolerability of chlormadinone acetate 2mg/ethinylestradiol
0.03mg (Belara®). Results of a post-marketing surveillance study. Clin Drug Invest. 2002
18
Utjecaj
®
Belare
na spolnu funkciju
 Belara® ne utječe na spolnu želju (libido), što je
potkrijepljeno mnogobrojnim kliničkim i
opservacijskim ispitivanjima.
19
3. Utjecaj Belare® na psihološko
zdravlje
 Velik broj žena reproduktivne dobi pati od cikličkih
emocionalnih promjena
 Smanjenje kvalitete života
20
Simptomi depresivnog raspoloženja
- rezultati kliničke studije
Simptomi depresije i anksioznosti kod žena s predmenstrualnim
disforičnim poremećajem prije i nakon terapije placebom ili CMA
U početku (I) povišene
vrijednosti na
Hamiltonovoj ljestvici.
Simptomi su se značajno
poboljšali tijekom završne
procjene(F),
nakon tri ciklusa u kojima
se doza CMA-a postupno
smanjivala (p<0.02).
17Contreras CM
et al. A five-day gradual reduction regimen of chlormadinone reduces premenstrual anxiety and
depression: a pilot study. Arch Med Res. 2006
21
Simptomi depresivnog raspoloženja
- rezultati postmarketinškog praćenja
 Klinički odgovor na terapiju Belarom® tijekom 12 ciklusa kod 103
žene s blagim, umjerenim ili težim depresivnim raspoloženjem
Schramm G, Steffens D. A 12-month evaluation of the CMA-containing oral contraceptive Belara: efficacy, tolerability and
antiandrogenic properties. Contraception. 2003
Huber JC, Heskamp ML, Schramm GA. Effect of an oral contraceptive with chlormadinone acetate on depressive mood : analysis
22
of data from four observational studies. Clin Drug Investig. 2008
Utjecaj Belare® na psihološko zdravlje
 Ima stabilizirajuće djelovanje na raspoloženje,
pogotovo kod dugotrajne uporabe
 Poboljšava kvalitetu života
 Može pozitivno utjecati na podnošljivost i
suradljivost kod korisnica
23
4. Utjecaj Belare® na tjelesnu težinu
 Niz kliničkih studija pokazalo je zanemariv
utjecaj Belare® na TT, čak nakon dugotrajne
primjene
Schramm, Contraception, 2003
Schramm, Contraception, 2007
Uras, Contraception, 2009
Winkler, Contraception, 2009
Zahradnik, Contraception, 2008
24
Utjecaj Belare® na smanjenje mase
masnog tkiva
 Ispitivanje posebno dizajnirano - CILJ:
– Praćenje tjelesnog sastava,omjer S/B, TT, RR..
TT- nakon 12- ciklusa 84% nepromijenjena, nakon 45 ciklusa –
nema značajnog porasta TT
 Izuzetak – masa masnog tkiva
– Značajno se smanjila (p<0,05) na 13,5±1,0, odnosno 12,7±1,0 kg, u
usporedbi s početnom vrijednošću 14,2±1,0 kg
– U kontrolnoj skupini nema promjena
 Autori to pripisuju progestacijskom djelovanju CMA
– Uravnotežuje retenciju tekućine i povećanje TT izazivano EE-om.
Uras,Contraception, 2009
25
Klinička studija utjecaja Belare® na
masu masnog tkiva
Srednja vrijednost
(±SD) mase masnog
tkiva (FM) kod
mladih žena s
redovitim ciklusima
prije (1. posjeta),
kod trećeg (2.
posjeta) i šestog
ciklusa (3. posjeta)
tijekom perioda od
šest ciklusa
Belara
bez terapije
Uras R, Orru M, Etzi R, Peppi G, Marotto MF, Pilloni M, et al. Evidence that in healthy young women, a six-cycle treatment with oral
26
contraceptive containing 30 mcg of ethinylestradiol plus 2 mg of chlormadinone acetate reduces fat mass. Contraception. 2009
Utjecaj Belare® na tjelesnu težinu
Rezultati postmarketinških studija
 Promjene u tjelesnoj težini tijekom četiri ciklusa primjene Belare®
83%
0,5% ispitanica navelo
promjenu TT kao
nuspojavu
broj žena s TT
jednak broju sa TT
srednja vrijednost TT
na početku i na kraju
ispitivanja bila je
jednaka (63,1 kg)
Promjena u TT definirana
kao smanjenje ili povećanje
> 2 kg
Schramm G, Heckes B. Switching hormonal contraceptives to a chlormadinone acetate-containing oral contraceptive. The
Contraceptive Switch Study. Contraception. 2007
27
Utjecaj Belare® na TT
 Kod velike većine žena Belara® ne izaziva
promjene tjelesne težine.
 Rezultati ispitivanja na velikom broju ispitanica
upućuju da čak i dugotrajna primjena Belare® ima
zanemariv učinak na tjelesnu težinu.
 Prema jednom ispitivanju značajno smanjuje
masu masnog tkiva zbog povoljnog
progestogenog učinka CMA na retenciju tekućine
kao i povećanje tjelesne težine izazvano EE-om
28
6. Belara® - kontrola ciklusa i
dismenoreje
Pozitivni učinci kod žena koje uzimaju Belaru® su:
 postojano visoka stabilnost ciklusa od samog
početka primjene
 redovita krvarenja u stanci uzimanja
 korisno smanjenje trajanja i intenziteta
prijelomnog krvarenja
 poboljšanje kod poremećaja ciklusa
 značajno smanjenje dismenoreje
29
Intenzitet prijelomnog krvarenja u
korisnica Belare®
 Intenzitet prijelomnog krvarenja kod terapije Belarom®
Study KF 5025/03. Contraceptive and anti-androgenic efficacy and safety on long-term administration. Data on file.
30
Poremećaji krvarenja - ostali
 Tijekom primjene Belare® značajno su se smanjili postojeći
poremećaji krvarenja: točkasto, probojno krvarenje i amenoreja
18Schramm
G et al. A 12-month evaluation of the CMA-containing oral contraceptive Belara: efficacy, tolerability and
antiandrogenic properties. Contraception. 2003
31
Učinak Belare® na dismenoreju
 Kod 79% žena potpuno su nestali ili se smanjili postojeći
simptomi dismenoreje tijekom primjene Belare®
Schramm G et al. A 12-month evaluation of the CMA-containing oral contraceptive Belara: efficacy, tolerability and
antiandrogenic properties. Contraception. 2003
32
Rezultati usporedbe učinka Belare® i
drugih OC na dismenoreju
 Belara® ima razmjerno veće pozitivne učinke na smanjenje
simptoma dismenoreje od drugih OC
Sabatini R, Orsini G, Cagiano R, Loverro G. Noncontraceptive benefits of two combined oral contraceptives with
antiandrogenic properties among adolescents. Contraception. 2007
33
Belara® - sigurnost i podnošljivost
Povoljan sigurnosni profil Belare®:
 nema klinički značajnih učinaka na metabolizam
ugljikohidrata i krvni tlak
 nema učinaka na srčanu frekvenciju i relevantne
laboratorijske parametre
 nema klinički značajnih učinaka na sveukupnu
hemostatsku ravnotežu
34
Belara® - učinci na metabolizam
ugljikohidrata
 CMA – niski afinitet za glukokortikoidne receptore
 Rezultati kliničkih studija:
– HbA1C i GUK - nije primijećena nikakva klinički značajna
promjena
– Nakon OGTT testa pojavio se manji porast razine GUK-a
klinički irelevantan
– Nije utvrđena smanjenjena tolerancija glukoze
– Nije zabilježena značajnija promjena u koncentraciji
inzulina u plazmi
– Nije zabilježena periferna rezistencija na inzulin.
Global analysis of safety for Belara®. Data on file.
35
Belara® - učinci na metabolizam lipida
 Androgeni i progestageni s parcijalnom
androgenskom aktivnošću mogu negativno
utjecati na profil lipida
 CMA ima antiandrogena svojstva
– Nema negativan učinak na profil lipida, ne
poništava pozitivan učinak EE
 Urlich HW; The effects of two monofasic oral contraceptives
containing 30 mcg of EE and either 2 mg CMA or 0.15 mg of
desogestrel on lipid, hormone and metabolic parameters,
Contraception, 2009
36
Prikaz učinaka Belare® na metabolizam lipida
 Promjene metabolizma lipida kod 22 zdrave dobrovoljke
Study KF 5025/02. Effect on haemostasis and metabolic parameters. Data on file. FO-KL354/A.
37
Utjecaj Belare® na hemostazu
 Prikaz promjena u hemostatskim parametrima kod primjene
Belare®
Jaspersen J et all.: Effects of newer oral contraceptives on the inhibition of coagulation and fibrinolysis in 38
relation to dosage and type of steroid .Am J Obstet Gynecol.1990 Jul;163( 1Pt 2):396-403.
®
Belara -
nuspojave
 Zabilježene nuspojave su u skladu s profilom
nuspojava drugih OK-a
 Najčešće nuspojave u kliničkim ispitivanjim (>20%):
– Probojno krvarenje, točkasto krvarenje, mučnina,
glavobolja, bol u dojkama i vaginalni iscjedak
 Nije zabilježen trend neuobičajeno visoke učestalosti
bilo kojeg neželjenog događaja
22Study KF
5025/03. Contraceptive and anti-androgenic efficacy and safety on long-term administration. Data on file
39
Rezultati studije nuspojava tijekom
dugotrajne primjene Belare®
 Učestalost nuspojava – glavobolja,napetost u prsima,vaginalni
iscjedak,mučnina – u korisnica Belare
Učestalost simptoma
bila je najveća na
početku ispitivanja sa
smanjenjem učestalosti
pojave svih simptoma u
sljedećim ciklusima.
Study KF 5025/03. Contraceptive and anti-androgenic efficacy and safety on long-term administration. Data on file
40
Utjecaj Belare® na tromboemboličke događaje –
rezultati postmarketinških praćenja
PM praćenje 118
6 ciklusa
Velika,
multicentrična,
postmarketinških
opservacijskih
ispitivanja Belare®
identičnog dizajna i
metoda
PM praćenje 235
12 ciklusa
Skupni podaci:
-24 440 ispitanica
-155 260 menstrualnih ciklusa (pretpostavka od
13 ciklusa na godinu) /
-vrijeme izloženosti 11 943 žena/godina (WY)
1 slučaj DVT* – plućna embolija
1 slučaj DVT - tromboza noge
*DVT=duboka venska tromboza
Izračunata zajednička stopa DVT-a od 1,68:
od 10 000 žena koje su 1 godinu (13 ciklusa) na terapiji Belarom 1,68 žena će dobiti DVT;
41
(interval pouzdanosti 95% [0,2638; 6,2771])
Utjecaj Belare® na tromboemboličke
događaje
 Marketinško iskustvo s Belarom® sveukupno
iznosi skoro 1 800 000 WY od njene pojave na
tržištu (2004. god.).
 Omjer učestalosti DVT-a i velikog broja
izloženih korisnica tijekom tog perioda
nije pokazao nove upozoravajuće signale
vezane uz sigurnost primjene
42
Belara®
 Belara® je zbog izvrsne podnošljivosti i
sigurnosti pogodna za dugoročnu primjenu te
doprinosi većem prihvaćanju OC-a i većoj
suradljivosti korisnica
 Preporuča se – adolescenticama, mlađim
ženama u reprodukcijskoj dobi, ali i ženama u
starijoj dobi i perimenopauzi
43
Belara®- kontraceptiv izbora za adolescentice i
mlađe žene u reprodukcijskoj dobi
– Visoke pouzdanosti kontracepcije
– Povoljnog djelovanja na kožu i kosu
– Povoljno djelovanje na dismenoreju i amenoreju
– Redovitog i predvidljivog nastupanja prijelomnog
krvarenja
44
Belara®- kontraceptiv izbora za žene u
starijoj dobi i perimenopauzi
– Održavanje stabilne tjelesne težine i kod
dugotrajne primjene
– Izvrsnog sigurnosnog profila (lipidi, hemostaza,
DVT)
– Povoljnog učinka na raspoloženje
– Izostanka nuspojava vezanih uz libido
– Poboljšanja cjelovite kvalitete života
45
ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI!
46

similar documents