Digitaal Leren in de SW

Report
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
SBCM en E-learning in 2014 en verder
Arie Visser – projectleider SBCM
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
De aanloop
2010 samenwerking met Expertisecentrum ETV.nl
2011 pilot bij 10 SW-bedrijven
2012 SW portal breed aangeboden
Aanjager
Cao-afspraak Sociale Partners 2010
ontwikkel SW-medewerker (POI)
* pC vaardigheden
* Omgaan met geld / voorkomen schulden
* Vrijetijdsbesteding / Lifestyle
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
Interactieve programma’s voor de SW
•
•
•
•
•
•
•
Handige Herman - post / verpakking / schoonmaak (2009)
Handige Herman – groen en Basis Veiligheid (november 2012)
Wat kost mijn wens? (november 2012)
Taalgids 2.0.
(januari 2013)
Steffie Vrije Tijd
(februari 2013)
WPO interactief
(november 2013)
7 standaard leerroutes
•
•
•
Aan het werk blijven (april 2014)
Sollicitatietraining
(april 2014)
Steffie Gezond
(mei/juni 2014)
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
Stand van zaken nu
61 SW-bedrijven met bedrijfsaccount (PPA)
7.000 SW-medewerker werken met de SW portal
350 interne begeleiders en docenten getraind
75 OR-leden volgden korte training
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
SW-bedrijf (PPA)
• beheer bij SW-bedrijf
• gekoppeld aan begeleider
4100 dlnrs
5 februari 2014
SBCM
SW
Portal
POI
• privé persoon
• resultaten zichtbaar voor deelnemer
3900 dlnrs
Digitaal Leren in de SW
Doelen en activiteiten in 2014
•
•
•
•
•
•
•
uitbreiden van het aantal PPA’s tot 70
aantal SW-medewerkers opvoeren tot 10.000
10 docenttrainingen “Werken met Oefenen.nl/sw”
2 docenttrainingen voor gevorderden
2 bijeenkomsten Kenniskring Digitaal Leren
10 presentaties aan MT, OR-en en/of de medewerkers
helpdeskfunctie continueren
14 november 2013
Digitaal Leren in de SW
Gericht op doorstroom arbeidsmarkt
• SBCM en ETV.nl zoeken actief samenwerking
met andere sectoren
(Sociaal Akkoord – 125.000 banen arbeidsbeperking)
• programma’s ook beschikbaar buiten de SW
(O&O fondsen, gemeenten, arbeidsmarktregio’s, reguliere werkgevers)
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
SW portal uitbreiden met
• 10 – 12 leerroutes functiegerichte uitstroom
schoonmaak, logistiek, zorg, groen, horeca, verkoop,
buitenruimten, installatietechniek, etc.
• interactieve Sollicitatietraining
gereed april 2014
• module “Aan het werk blijven”
samen met STOOF – Flex branch
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
Extra programma’s vakvaardigheden
(in samenwerking met sectoren)
•
•
•
•
schoonmaak (SVS)
afvalinzameling en verwerking
logistiek ?
techniek ?
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
Einde van het jaar
• evaluatie inhoudelijk gebruik SW portal
• koersbepalen voor 2015 en daarna
• licentie- en doorontwikkelkosten 2015 omslaan
over gebruikers
SBCM ondersteunt Digitaal Leren maximaal !
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
Oproep
Welke drie SW-bedrijven willen actief meer
werken aan het ontwikkelen van de 10–12
functiegerichte leerroutes ?
SBCM faciliteert en ondersteunt
14 november 2013
Digitaal Leren in de SW
en dan nu
Sanne van Hoof
WPO interactief
5 februari 2014
Digitaal Leren in de SW
14 november 2013
Digitaal Leren in de SW
Kosteloze ondersteuning door SBCM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
implementatieadvies
helpdesk voor beheerder en docenten
in-compagnie presentatie
training interne begeleiders / docenten
training van OR-leden
training Hoe overwin je computervrees
kennisdelingsbijeenkomsten voor docenten / gebruiker
ontwikkelen leerroutes en modules
instructiekaarten voor cursist en docent
promotiefilmpje en actief Facebook account
basisteksten voor het personeelsblad en intranet
14 november 2013
Digitaal Leren in de SW
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 83% van de
laagopgeleiden en laaggeletterden met de PC overweg kan
PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven 2012.
14 november 2013
Digitaal Leren in de SW
14 november 2013
Digitaal Leren in de SW
14 november 2013
SBCM programma’s
14 november 2013
Digitaal Leren in de SW
Een kijkje in
Promotiefilmpje POI:
http://www.youtube.com/watch?v=Dk4SyMDo-PA&feature=c4overview&list=UUbO2jIs7rV-rBAMxCwYDgcQ
www.oefenen.nl/sw
14 november 2013

similar documents