Co je SAM? - Microsoft

Report
SAM versus SOM
WBI Systems a.s.
Barákova 237
251 01 Říčany
T: +420 312 315 777
F: +420 323 610 771
E: [email protected]
W: www.wbi.cz
Jakub Vlček
ISO SAM Auditor & Consultant (WBI Systems)
Zuzana Predigerová
Anti-Piracy & Licence-Compliance & SAM Manager (Microsoft Česká Republika)
Co je SAM?
■Software Asset Management
■Termínem „SAM“ v podstatě myslíme životní cyklus
softwaru s návazností na vnitroorganizační procesy.
■ Představuje dnes jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů
organizace.
■ Umožňuje efektivně využívat zdroje organizace a vytváří
nemalou úsporu nákladů (minimalizuje ji jen na nejnutnější
náklady).
■ Chrání organizaci před protiprávním jednáním.
■ Chrání dobré jméno organizace.
Cíle SAM.
■zamezení provozování nelegálního software
■zavedení koncepčního SW a optimalizace nákupu
■úspora finančních prostředků
■monitoring využití zdrojů
■Přenesení, resp. sdílení odpovědnosti
■monitoring nežádoucích aktivit
■trvalá dostupnost podrobných informací o SW/HW
Personální certifikace
ISO/IEC 19770 SAM Manažer
ISO/IEC 19770 SAM Auditor
 praxe v oboru minimálně 6 měsíců
 znalost normy ISO/IEC 19770-1 Informační technologie – správa
softwarových aktiv
 dobrá orientace v procesech SAM (licencování, znalost souvisejících
zákonných norem a nařízení, podpůrné nástroje pro SW audit)
POSTUP CERTIFIKACE:
 Vyplnění žádosti o zkoušku (www.csq-cert.cz)
 Absolvování zkoušky (2 členná komise)
 Vydání certifikátu na období 3 let
Okruhy písemné části zkoušky
Okruhy
Počet otázek
Manažer Auditor
Znalost normy ISO/IEC 19770-1
30
30
Licence (co je licence, jak s ní pracovat)
5
10
Základní typy licencování
5
10
Zákonné normy a nařízení
5
10
5
10
(trestní, o účetnictví, autorský)
Podpůrné systémy pro SW audit
Přehledová tabulka ISO SAM 19770-1.
Procesy SAM.
 procesní – příprava implementace SAM, auditní tým,
kompetence, pravidla, definice odpovědnosti – tyto
kroky jsou obvykle řešeny pomocí harmonogramu
prací a v interní směrnici
 základní – faktické provedení inventarizace,
narovnání licencí, potřebné kroky z hlediska
bezpečnosti a podpory uživatelů
 změnové – řízení změn a dále nutné kroky k udržení
dosaženého stavu do budoucna - zejména systém
kontrolních mechanismů
Proces řízení SAM.
Proces řízení
SAM
Podnikový řídicí
proces pro SAM
Úlohy a
odpovědnosti
SAM
Politika, procesy
a postupy SAM
Odborná
způsobilost pro
SAM
Proces plánování a implementace SAM.
Proces plánování
a implementace
SAM
Plánování SAM
Realizace SAM
Monitorování a
přezkoumávání
SAM
Neustálé
zlepšování SAM
Proces správy majetku SAM získaný inventurou.
Proces správy
majetku SAM
získaný inventurou
Identifikace
softwarových aktiv
Správa inventáře
softwarových aktiv
Řízení softwarových
aktiv
Proces ověření správy majetku SAM.
Proces ověření
správy majetku
SAM
Ověření dokladů k
softwarovým
aktivům
Soulad s licenčními
ujednáními
Soulad s
bezpečnostními
požadavky
Zachování souladu
se SAM
Proces ověření správy majetku SAM.
Microsoft
Open Source
■ EULA
■ EULA
■ Smlouva se zákazníkem
■ Smlouva se zákazníkem
• Select
• Enterprise
• Open
■ Product User Rights
■ Product List
• GNU General Public
License
• GNU Lesser General
Public License
• The Debian Free Software
Guidelines
• Aladdin Free Public
License
• atd
Proces provozního řízení a integrace správy majetku SAM.
Proces provozního
řízení a integrace
správy majetku SAM
Řízení vztahů a správa
smluv
Finanční řízení
Řízení služeb
Řízení bezpečnosti
Primární styčné procesy SAM.
Primární styčné
procesy SAM
Proces řízení změn
Proces nasazení
software
Proces nákupu
Proces žádostí o
technickou podporu
Proces vývoje
software
Proces řešení
problémů
Proces řízení
uvolnění software na
trh
Proces vyřazování
Co SAM přináší?
■CHRÁNIT A BRÁNIT
■ Nebudete porušovat zákon
■ Nebudou vás ohrožovat vlastní zaměstnanci
■ ŠETŘIT A INVESTOVAT PŘESNĚ
■ Budete vědět kolik čeho máte
■ Budete vědět jak to využíváte
■šetří peníze,
■předchází problémům
■dává relevantní data k obchodnímu jednání o nákupu
software
děkuji za pozornost
Jakub Vlček
ISO SAM Auditor & Consultant
[email protected], tel: 605 884 382
www.sam-licence.cz,
www.samnazkousku.cz
Obsah je chráněn Autorským zákonem 121/2000 Sb. A tudíž bez
souhlasu autora není možné obsah kopírovat, pronajímat či
zapůjčovat.
WBI Systems a.s.
Barákova 237
251 01 Říčany
T: +420 312 315 777
F: +420 323 610 771
E: [email protected]
W: www.wbi.cz

similar documents