Lysbildene fra kontaktmøte Vg2

Report
Velkommen til kontaktmøte Vg2 4.11.14
•
•
•
•
•
Resultater/fullført og bestått
Karriereveiledning for Vg2
Eksamensperioden
Foreldre-/elevsamtale november 2014
Fagvalg
Fullført og bestått
Skoleår
AFK
Valler
2013/14
86%
93%
2012/13
83%
93%
2011/12
81%
88%
2010/11
81%
93%
2009/10
83%
94%
Gjelder programområde SSP alle tre årene
Oppfølging av fravær
Gjennomsnitt 2013/14
AFK
8 dager
Valler
5 dager
25 timer
14 timer
Karriereveiledning 2014:
September:
• Across the Pond, studier i Storbritannia, UCAS-søknad
Oktober:
• NTNU – Industriell økonomi og teknologiledelse
• Forsvaret (jenter i forsvaret,lederutdanning)
• NTNU- realfag og visuelle kunstfag
• Juss-buss
• Sonor Study outside Norway)New Zealnd, USA, England, Australia-studier I
utlandet
• Handelshøyskolen
• 15. oktober for medisin, veterinær og tannlege, og Cambridge og Oxford
November
• Forsvaret (1.gangstjenesten)
• Vermont , besøk fra Canada
Desember :
• HR utdanning og jobb
Karriereveiledning 2015:
Januar:
8. januar: Karrieredag for VG 2: «Hva jobber du med?» foresatte med flere
kommer å holder innlegg her på skolen
• CBS
• Utdanningsmesse i Oslo
Mars:
• Åpen Dag: UiO, UMB,AOH, BI, div fagskoler
• Drop-in-veiledning i storefri
• CV og jobbsøking
Gjennom hele året er det individuell karriereveiledning.
ANSA: Nyttig link for studier i utlandet: www.ansa.no
Temakvelder og infomøter, søkerkurs mm.
Kurs i LEDELSE for Vg3
Valler vgs
Kurs for elever som ønsker å lære mer om ledelse, teambuilding, selvfølelse og
kommunikasjon.
I tillegg blir det bedriftsbesøk og møte med ledere.
Kurset går over 4 skoledager spredt gjennom skoleåret.
NORGESEKSKURSJON Vg 2
Begynnelsen av juni 2015
Tverrfaglig ekskursjon; norsk, historie, kroppsøving
Besøk på Domkirkeodden, Bjerkebæk, Aulestad og raftingcamp i Sjoa
FAGVALG
Søknad om inntak for hvert år
• Ny søknad 1.mars 2015
• Svarfrist medio juli
• Forhåndssvar
• Fortrinnsrett på «egen» skole forutsatt tilstrekkelig godt resultat
• Fagvalg på Valler – intern prosess
ULIKE TYPER FAG
Fellesfag – fag alle elever i SSP må ha; norsk (4t), historie (2t), kroppsøving (2t),
fremmedspråk* (4t) samt eventuelt matematikk 2P* (3t)
Programfag* – fag elevene velger individuelt innen visse regler. Alle elever har tre
eller fire programfag (5 uketimer)
* Fem avsluttende fag i Vg2, med standpunktkarakter og mulighet for eksamen.
ALTERNATIVE MATEMATIKKLØP
PROGRAMOMRÅDE
Elevene i Vg2 har valgt ett programområde:
a) Realfag
b) Språk, samfunnsfag,
økonomi
Elevene er i gang med to, tre eller fire ulike programfag innen sitt valgte område
Minst to av disse fagene skal være gjennomgående i to år.
FAGVALG OG FORBEHOLD
To valgrunder
Fagvalg før jul
Bekreftelse/endring i uke 7
Noe fleksibilitet etter dette
Gjennomsnittsstørrelse på gruppene ca. 24 elever. Ikke alle fag som er med i første
valgrunde kommer med til andre runde. Det kan hende at fag blir borte etter andre
valgrunde hvis elever trekker seg fra faget.
Seriøsitet i første valgrunde. Føringer på skolens planlegging av neste skoleår
Faginformasjon i november
REALFAG PÅ VALLER
Biologi 1 og 2
Fysikk 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Teknologi og forskningslære 1 og 2*
Matematikk R1 og R2
Matematikk S1 og S2
Matematikk X (3t)
Bonuspoeng for realfag
0,5 poeng
R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng
Matematikk X gir ikke poeng
* Ikke tilbud om nivå 2 dette skoleåret
SAMFUNNSFAG PÅ VALLER
Historie og filosofi 1 og 2*
Politikk, individ og samfunn
Sosiologi og sosialantropologi
Politikk og menneskerettigheter
Rettslære 1 og 2
Psykologi 1 og 2
Samfunnsøkonomi 1 og 2
Næringslivsøkonomi
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
* Ikke tilbud om nivå 2 dette skoleåret
SPRÅKFAG PÅ VALLER
Engelsk
Internasjonal engelsk
Engelsk litteratur og kultur
Samfunnsfaglig engelsk
Fransk, spansk og tysk
Nivå 3
Bygger på fellesfaget nivå 2
Samarbeid med andre skoler
Nivå 3 gir 1 bonuspoeng
FORMGIVINGSFAG PÅ VALLER
Visuelle kunstfag 1 og 2
Dette programfaget gir ikke fordypning innenfor de programområdene Valler har,
men må være ett «fritt programfag»
FAGVALG – EKSEMPEL PÅ FAGKOMBINASJON
Realfag
Vg2
Matematikk R1
Kjemi 1
Fysikk 1
Internasjonal engelsk
Vg3
Matematikk R2
Kjemi 2
Engelsk litteratur og kultur
FAGVALG – EKSEMPEL PÅ FAGKOMBINASJON
Språk, samfunnsfag, økonomi
Vg2
Sosiologi og sosialantropologi
Samfunnsøkonomi 1
Psykologi 1
Matematikk S1
Vg3
Politikk og menneskerettigheter
Samfunnsøkonomi 2
Matematikk S2
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Alle som fullfører og består tilbudet på Valler med lovlig fagkombinasjon oppnår
generell studiekompetanse
Kan studere på høyskole og universitet
SPESIELL STUDIEKOMPETANSE
En del studiesteder krever at de som skal begynne der har bestått spesielle fag.
Fag som kreves for spesiell studiekompetanse i Norge er utelukkende knyttet til
programområde for realfag.
Samordna opptak
FØRSTEGANGSVITNEMÅL
Normert tid – 3 år
Innvilget forlenget tid, f. eks. sykdom, idrett, utveksling
Privatisteksamener
Mulig «å rette opp feila fra i går» innenfor denne rammen
FORBEDRINGSVITNEMÅL
Mer enn tre år i vgs uten at man er innvilget forlenget tid
Ta fag etter treårig løp for å dekke krav til spesiell studiekompetanse eller øke
antallet bonuspoeng
Forbedre ett eller flere fag etter tre år – «ta opp fag»
INNTAK UNIVERSITET OG HØYSKOLER
Kvote for søkere med førstegangsvitnemål
Bare skolepoeng teller
Karakterpoeng
Bonuspoeng for visse programfag
50 % av plassene på studiet
Resten av plassene åpne for alle
Forbedringsvitnemål, skolepoeng, tilleggspoeng
EKSAMENPERIODEN VÅREN 2015
•
Uke 15/16 heldagsprøver
•
15.5 kunngjøring trekkfag
•
•
Alternativ timeplan fra 18.5
Skriftlig eksamensperiode 19.5 – 3.6
•
Med forbehold:
muntlig eksamen:
trekkes .15 og gjennomføres 17.6
Skoleavslutning 19.juni
Første skoledag 18.august
MØTE M/KONTAKTLÆRERE NOVEMBER 2014
•
•
•
•
Innkalling
Forberedelser – anerkjennende elevsamtalen
Tema for samtalen
Siste individuelle utviklingssamtale med foreldre

similar documents