Last ned presentasjonen fra kontaktmøtet her

Report
Velkommen til kontaktmøte Vg1 20.11.14
• Resultater/fullført og bestått
• Nyheter: Oppgradering av bygget og
lekseverksted
• Karriereveiledning
• Fagvalg Vg2
• Eksamensperioden
• Foreldre-/elevsamtale uke 5 og 6, 2015
• Møte med politiet og orientering om
ungdomsundersøkelsen
Fullført og bestått
Skoleår
AFK
Valler
2013/14
86%
93%
2012/13
83%
93%
2011/12
81%
88%
2010/11
81%
93%
2009/10
83%
94%
2008/09
79%
93%
Gjelder programområde SSP alle tre årene
Oppfølging av fravær
Gjennomsnitt 2013/14
AFK
8 dager 25 timer
Valler
5 dager 14 timer
Nyheter på Vg1 høst 2014
Elevundersøkelsen og undervisningsevalueringen
Oppgradering av bygget
Lekseverksted i matematikk
31. time i Vg1
Karriereveiledning for Vg1
VIP
Kildekritikk
Informasjon om fagvalg
Språkreiser Vg2 høsten 2015
FAGVALG
Søknad om inntak for hvert år
Ny søknad 1.mars 2015
Svarfrist medio juli
Forhåndssvar
Fortrinnsrett på «egen» skole forutsatt tilstrekkelig godt resultat
Utveksling?
Hoppe over et klassetrinn i Norge – tilbake til Vg3
Fortsette der man slapp – tilbake til Vg2
Møte om utveksling vinteren 2015 på Valler
• Fagvalg på Valler – intern prosess
ULIKE TYPER FAG
Fellesfag – fag alle elever i SSP må ha; norsk (4t), kroppsøving (2t), fremmedspråk
(4t), engelsk (5t)*, geografi (2t)*, matematikk T eller P (5t)*, naturfag (5t)*,
samfunnsfag (3t)*
Programfag – fag elevene velger individuelt innen visse regler. Alle elever har totalt
seks eller syv programfag (5 uketimer). Kommer inn i Vg2.
* Fem avsluttende fag i Vg1, med standpunktkarakter og mulighet for eksamen.
SSP Vg2 og Vg3
Vg2
Fellesfag: Norsk (4t), historie (2t), kroppsøving (2t), fremmedspråk (4t)*
eventuelt matematikk 2P (3t)*
Tre eller fire programfag*
*Fem avsluttende fag
Vg3
Fellesfag: Norsk (6t)*, historie (4t)*, kroppsøving (2t)*, religion og etikk (3t)*
Tre programfag*
* Syv avsluttende fag
ALTERNATIVE MATEMATIKKLØP
PROGRAMOMRÅDE
Elevene i Vg1 skal velge ett programområde:
a) Realfag
b) Språk, samfunnsfag, økonomi
Elevene må velge to, tre eller fire ulike programfag innen sitt valgte område
Minst to av disse fagene skal være gjennomgående i to år
FAGVALG OG FORBEHOLD
To valgrunder
Fagvalg før jul
Bekreftelse/endring i uke 7
Noe fleksibilitet etter dette
Gjennomsnittsstørrelse på gruppene ca. 24 elever. Ikke alle fag som er med i første
valgrunde kommer med til andre runde. Det kan hende at fag blir borte etter andre
valgrunde hvis elever trekker seg fra faget.
Seriøsitet i første valgrunde. Føringer på skolens planlegging av neste skoleår
Faginformasjon i høst
REALFAG PÅ VALLER
Biologi 1 og 2
Fysikk 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Teknologi og forskningslære 1 og 2*
Matematikk R1 og R2
Matematikk S1 og S2
Matematikk X (3t)
Bonuspoeng for realfag
0,5 poeng
R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng
Matematikk X gir ikke poeng
* Ikke tilbud om nivå 2 dette skoleåret
REALFAG PÅ VALLER
Biologi 1 og 2
Fysikk 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Teknologi og forskningslære 1 og 2*
Matematikk R1 og R2
Matematikk S1 og S2
Matematikk X (3t)
Bonuspoeng for realfag
0,5 poeng
R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng
Matematikk X gir ikke poeng
* Ikke tilbud om nivå 2 dette skoleåret
SAMFUNNSFAG PÅ VALLER
Historie og filosofi 1 og 2*
Politikk, individ og samfunn
Sosiologi og sosialantropologi
Politikk og menneskerettigheter
Rettslære 1 og 2
Psykologi 1 og 2
Samfunnsøkonomi 1 og 2
Næringslivsøkonomi
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
* Ikke tilbud om nivå 2 dette skoleåret
SPRÅKFAG PÅ VALLER
Engelsk
Internasjonal engelsk
Engelsk litteratur og kultur
Samfunnsfaglig engelsk
Fransk, spansk og tysk
Nivå 3
Bygger på fellesfaget nivå 2
Samarbeid med andre skoler
Nivå 3 gir 1 bonuspoeng
FORMGIVINGSFAG PÅ VALLER
Visuelle kunstfag 1 og 2
Dette programfaget gir ikke fordypning innenfor de programområdene Valler har,
men må være ett «fritt programfag»
MORSMÅL
Morsmål eller språk man kan «utenfra» kan/bør dokumenteres selv om man ikke
har vært elev i språket.
Et slikt språk kan enten erstatte fellesfaget i fremmedspråk eller være et eget
programfag i fremmedspråk.
Eksamen som privatist – arrangeres på Valler
Bonuspoeng
FAGVALG – EKSEMPEL PÅ FAGKOMBINASJON
Realfag
Vg2
Matematikk R1
Kjemi 1
Fysikk 1
Internasjonal engelsk
Vg3
Matematikk R2
Kjemi 2
Engelsk litteratur og kultur
FAGVALG – EKSEMPEL PÅ FAGKOMBINASJON
Språk, samfunnsfag, økonomi
Vg2
Sosiologi og sosialantropologi
Samfunnsøkonomi 1
Psykologi 1
Matematikk S1
Vg3
Politikk og menneskerettigheter
Samfunnsøkonomi 2
Matematikk S2
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Alle som fullfører og består tilbudet på Valler med lovlig fagkombinasjon oppnår
generell studiekompetanse
Kan studere på høyskole og universitet
SPESIELL STUDIEKOMPETANSE
En del studiesteder krever at de som skal begynne der har bestått spesielle fag.
Fag som kreves for spesiell studiekompetanse i Norge er utelukkende knyttet til
programområde for realfag.
Samordna opptak
FØRSTEGANGSVITNEMÅL
Normert tid – 3 år
Innvilget forlenget tid, f. eks. sykdom, idrett, utveksling
Privatisteksamener
Mulig «å rette opp feila fra i går» innenfor denne rammen
FORBEDRINGSVITNEMÅL
Mer enn tre år i vgs. uten at man er innvilget forlenget tid
Ta fag etter treårig løp for å dekke krav til spesiell studiekompetanse eller øke
antallet bonuspoeng
Forbedre ett eller flere fag etter tre år – «ta opp fag»
INNTAK UNIVERSITET OG HØYSKOLER
Kvote for søkere med førstegangsvitnemål
Bare skolepoeng teller
Karakterpoeng
Bonuspoeng for visse programfag
50 % av plassene på studiet
Resten av plassene åpne for alle
Forbedringsvitnemål, skolepoeng, tilleggspoeng
EKSAMENPERIODEN VÅREN 2015
•
Uke 15-16 heldagsprøver
•
15.5 kunngjøring trekkfag – NB! Ikke «inneklemt dag»
•
•
Alternativ timeplan fra 18.5
Skriftlig eksamensperiode 19.5 – 3.6
•
Med forbehold:
muntlig eksamen:
trekkes .15 og gjennomføres 17.6
Skoleavslutning 19.juni
Første skoledag 18. august
MØTE M/KONTAKTLÆRERE UKE 5-6 2015
•
•
•
•
Innkalling
Forberedelser – anerkjennende elevsamtalen
Tema for samtalen
Den første av to individuelle utviklingssamtaler med foreldre

similar documents