Lungerne

Report
Lungerne
Biologibogen s. 90 - 94
Lungerne
• Udveksling af ilt (O2) og kuldioxid ( CO2)vha.
diffusion
•
•
•
•
Rummer 4 – 6 l luft
Indre overfladen er ca. 60 – 80 m2
Lungevævet består af alveoler(luftfyldte hulrum)
Stor kontaktflade mellem blod i
kapillærer(meget små blodårer) og luften i alveoler
Ind- og udånding
Muskler mellem ribben og mellemgulvet
sørger for ind- og udånding
Luft ledes ind i lungerne via rør, der forgrener sig igen
og igen
• O2 kommer ind og CO2( og O2)
forlader lungerne gennem:
–
–
–
–
Mund og næse
Svælget
strubehovedet
Luftrøret (forstærket af
hesteskoformede bruskringe)
– Bronkier
– Bronkioler
– alveoler
• Der er omkring 23
forgreninger, med omkring 300
millioner alveoler
Lungerumfang
Afhænger af køn, bygning, alder
og helbredstilstand
Ordforklaring
• Total lungekapacitet = mænd 5 -6
l luft, kvinder 4 – 4,5 l luft
• Respirationsdybde = åndingsluft
ca. 0,5 l luft
• Vital kapacitet = Maksimal
lungekapacitet pr. person
• Inspiratorisk reserveluft = ekstra
plads til mask. Indånding
• Expiratorisk reserveluft = Maks.
Udånding
• Residualluft = Den luft, der altid
er i lungerne
• Respirationsfrekvens = åndedrag
pr. Minut. ( ca. 15/min i hvile)
Hvile og arbejde
Kroppen har konstant brug for
energi
Energibehovet stiger ved øget
arbejde
• Hvilestofskifte =
opretholdelse af kroppens
funktioner
• Større krav til
–
–
–
–
Temperatur
Hjertefunktion
Nervefunktion
Åndedræt osv.....
–
–
–
–
–
Åndedræt
Muskler
Hjerte
Hormoner
Nervesystemet osv..
– Der skal bruges mere O2 og
der afgives mere CO2...
– Lungerne kommer på arbejde
Respiration/ aerob og anaerob arbejde
Respiration/ånding
AEROB = MED ILT 
Respiration/ånding
ANAEROB = UDEN ILT 
MÆLKESYREDANNELSE/avvv
• Fedt og glukose (kulhydrat)
forbrændes = energi til
muskler 
• C6 H12O6 + 6 O2 + ADP + Puorg
6 CO2 + 6 H2O + ATP
• Glukosen nedbrydes ikke til
H2O og CO2, men til
mælkesyre 
(CH3CHOHCOOH)
• C6 H12O6 + 6 O2 + ADP + Puorg
CH3CHOHCOOH + ATP
•
•
ADP=. En energirig kemisk forbindelse.
ATP=. ATP er organismens energibærende molekyle.
•
•
Ved denne forbrænding kan du holde ud i laaaaaaaaaaang tid
Fx marathonløb
•
•
Ved denne forbrænding får du ondt i musklerne allerede
efter ca. 15 sek..
Fx 100 m løb
ATP
Forkortelse for Adenosintrifosfat. ATP er organismens energibærende molekyle. Fosfatmolekyler med
energirige bindinger. Når en fosfatgruppe overføres til et andet molekyle eller fraspaltes, frigøres der energi.
De tre energisystemer
Energi til muskelarbejde
Kulhydratforbrænding
• Bruges ved høj intensitet..
Når der skal fart på – hurtigt
• KONDITAL/arbejdsevne ved
aerobt arbejde=
• maksimale optagelse af
O2/minut/kg
Fedtforbrænding
• Bruges ved lav intensitet fx
gåture over længere tid =
vægttab
• Muskler tager energien fra
fedtet, når det forbrændes
Hvilestofskifte og energiforbrug

similar documents