A leckéhez tartozó fájl letöltése

Report
Nukleotidok
Biológiai szerep
• Energiaszállítás, szállítás
• Funkciós csoportok szállítása
• Nukleinsavak monomerjei
• Felépítés:
a, foszforsav
b, pentóz (ribóz, dezoxiribóz)
c, N tartalmú szerves bázis
(pirimidin vázas,
purin vázas)
Felépítés - bázisok
H-híd kötéseket hoznak létre
2
3
Kondenzáció - hidrolízis
• Pentóz 1.C atomhoz szerves bázis = nukleozid
• Pentóz 5.C atomhoz észter kötéssel foszforsav
= nukleotid
Típusai
• I. pentóz alapján
a, ribonukleotid
b, dezoxiribonukleotid
• II. bázis alapján
a, adenozin monofoszfát
b, uridin monofoszfát
c, ….
Energia szállítása, tárolása
ATP=ADP+P (szintézis, kondenzáció)
ATP+H2O=ADP+P (hidrolízis)
- 30KJ
ATP+2H2O=AMP+PP (pirofoszfát) -36KJ
ATP=adenozin-trifoszfát
• A leggyakoribb (minden nukleozidnak van
trifoszfát származéka)
• Víz kilépéssel polimerizálódott foszfát
savanhidrit kötései
un. nagy energiájú (makroerg) kötések
(képződéséhez sok E kell, bontásakor sok E
szabadul fel)
• Olyan kötés, amely hidrolízisekor 25KJ-nál
több E szab. fel
Miért kell?
• 1. A fényenergia közvetlenül nem használható.
Kémiai kötésekben raktározódik. Raktár a
szerves vegyület is, de ATP mozgékony, sokE-t
jelent. Máshol lehet E-t felhasználni. Szállít!
• 2. ATP nem bomlékony, ezért máskor is lehet
használni. Tárolja az E-t
Sejt E termelő folyamata = oxidáció ATP képzéssel jár
Sejt E igénylő folyamata = redukció ATP bontással jár
cAMP – ciklikus AMP
• Enzim aktiváló
Másodlagos hírvivő
Funkciós csoportok szállítása
Szabad ribonukleotidok koenzimek,
könnyen leválnak és bekötnek enzimekbe
Közben valamilyen csoportoz adnak át
• 1. Hidrogén szállítók – NAD, NADP
(nikotinsavamid-adenozin-dinukleotid
(foszfát))
NAD – lebontó folyamatokban
NADP – felépítő folyamatokban
NAD+ + 2e- + H+ =
NADH + H+
(redukció,
redukált koenzim)
© 2008 Nokia
V1Filename.ppt / YYYY-MM-DD /
Initials
15
NADP
• 2. Acetilcsoport szállító - KoenzimA (KoA)
1. Adenozin
2. Difoszfát
3. Vitaminjellegű rész
4. SH vég
Nukleinsavak monomerjei
• 1. RNS – ribonukleinsav monomerek
ribonukleotidok
a, foszforsav
b, ribóz
c, AUCG
• 2. DNS - dezoxiribonukleinsav monomerek
dezoxiribonukleotidok
a, foszforsav
b, dezoxiribóz
c, ATCG
Mi ez?

similar documents