7_PowerPointpresentatie_introductie_IKB

Report
Individueel KeuzeBudget
bij de provincies
1 september 2014
Dennis van Dijken
Presentatie
•
•
•
•
•
•
•
Wat is het IKB
Waarom IKB
Waaraan te besteden
Opbouw IKB
Hoogte IKB
Registreren van keuzes
Verantwoord kiezen
Individueel KeuzeBudget
• Meer verantwoordelijkheid
• Meer zeggenschap
Conform CAO-akkoord 2009-2011
Wat is IKB?
IKB is:
Een vrij besteedbaar budget voor
iedere medewerker om keuzes te
maken die passen bij:
•Levensfase
•Persoonlijke wensen
•Persoonlijke doelen
Ingangsdatum 1-1-2015
Waarom IKB
IKB biedt de medewerker meer:
• Zeggenschap
• Keuzevrijheid
• Verantwoordelijkheid
En minder:
• Regels; vaste uitbetaling in mei
en december
Te besteden aan
• Verlof
• Reservering in geld
• (lokale) IKAP-doelen
Budget naar eigen keuze voor
genoemde doelen aan te wenden
Opbouw IKB (1)
Budget is opgebouwd uit vervallen
collectieve regelingen:
•
•
•
•
Vakantie-uitkering
Eindejaarsuitkering
Levensloopbijdrage
Bovenwettelijke verlofuren
Opbouw IKB (2)
Individuele regelingen uit de CAP
blijven bestaan.
Keuze medewerker: extra geld naar IKB
Bijvoorbeeld:
• Meerwerk
• Individuele maandelijkse
toelagen
Pensioenopbouw IKB
• Pensioengevend in IKB
• Maximaal 10% uren van aanstellingsuren verlof kopen
• Storting in IKB kan leiden tot hogere pensioengrondslag
(meer werk)
• Niet pensioengevend IKB
• Bovenwettelijk verlof in IKB heeft geen effect op
pensioengrondslag
Hoogte IKB (1)
Van invloed op hoogte IKB zijn ook:
• Langdurige ziekte
• Onbetaald verlof
• Salarisverhoging
Financiële gevolgen
Medewerkers:
In 2015 eenmalig meer inkomen, i.v.m. uitbetalen
vakantiegeld periode juni t/m december voorgaande jaar.
Organisatie:
Bovenwettelijk verlof wordt vanaf 2015 uitbetaald, naar
verwachting zal maar een deel van dit verlof worden
teruggekocht
Sparen verlof, jaarlijks maximaal 144 uur dat na 5 jaar
vervalt. In totaal dus 5 x 144= 720 uren sparen
Registreren keuze
• Via online IKB-module Raet, Centric, ADP
en/ of SAP
• Maandelijks mogelijk om keuze te maken
• Afspraken voor een jaar ook mogelijk
• Tussentijds wijzigen kan
Overgangsregeling provincies
• uitbetaling vakantiegeld juni t/m december 2014
in mei 2015
• Verkoop verlofstuwmeren van vóór 2015 tot max.
108 uur per jaar
Verantwoord kiezen
• IKB-budget wordt maandelijks opgebouwd
• Opnemen dan pas mogelijk
• Terugstorten van opgenomen bedrag niet mogelijk
Vragen en reacties

similar documents