Aminosyra Metabolism - Log in to PING PONG

Report
Proteinmetabolism
Biologisk kemi, 7,5p KTH
Vt 2011
Nikolaus Mukeba
Peter Bilecen
Osama Larossei
Repetition
• Protein:
http://www.ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/bioteknik/lektioner/protein
ernas-struktur-och-funktion/357-proteiner-aer-mycket-stora-molekyler
• 20 olika aminosyror.
• 9 av dessa är essentiella aminosyror.
• Funktioner
- Tillväxt och underhåll av kroppen.
t.ex. Muskler, ben, hår, naglar…
- Enzymer (Katalysatorer).
- Hormoner (Signalämnen).
- Transport (t.ex. Hemoglobin, lipoprotein…).
- mm…
• Så utan protein skulle många processer i kroppen inte fungera.
Hur får vi fria aminosyror?
• Maten
t.ex. Kött, fisk, ägg, bönor, linser…
• Endogena (kroppens egna) proteiner
t.ex. Vid muskel nedbrytning.
En generell aminosyra
http://www.ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/bioteknik/lektioner/prote
inernas-struktur-och-funktion/357-proteiner-aer-mycket-stora-molekyler
• Kan bilda nya proteiner.
• Kan användas som energikälla (via CSC).
• Kan bilda av glykos, fettsyror eller
ketonkroppar via olika synteser.
Aminosyror katabolism
• Transaminering
- Omvandling av en aminosyra till en ketosyra.
• Oxidative deaminering
- Oxidation av aminosyror till en ketosyra
och ammoniak.
Transaminering
• Överföring av aminogrupp från aminosyra
http://bimantary27.blogspot.com/
Bildar:
Glucose (Gluconegenesis)
Fett syror (Biosyntes)
Ketonkroppar (Ketogenesis)
ATP (Energi)
• Transaminase (Katalysator)
Deamineras
eller används
som den är
Glucose/Alanine Cykeln
• Funktioner
- Reglera blodsockernivå
t.ex. vid träning och svält.
- Generera mer ATP för
muskelsammandragning.
- Eliminera kväve i muskeln.
http://themedicalbiochemistrypage.org/gluconeogenesis.html
colorado.edu
Kreatinkinas(CK)
#enzym
#KreatinKinas har 3 olika isoezymer.
KreatinKinas har 3 olika
isoezymer.
• KreatinKinas(MM) finns i skelettmuskulaturen.
• KreatinKinas(BB) finns i hjärnan.
• KreatinKinas(MB) finns endast i hjärtmuskeln.
haroldgibbons.wordpress.com
Kreatinfosfat + ADP ⇌ Kreatin + ATP
Substrat fosforylering Kreatin(P) + ADP -> ATP + Kreatin
Oxidativ fosforylering (P) + ADP -> ATP
Andra förekommande Transaminaser
themedicalbiochemistry
page.org
Transaminas är ett enzym som katalyserar en typ av reaktion mellan
aminosyra och alfa-keto syra.
AST finns i mitokondrierna och i cytoplasman till skillnad från ALT
(ALaninaminoTransferas) som endast finns i cytoplasman.
Vilka substrat och produkter används i
reaktionerna?
glutamat + pyruvat ⇌ α-ketoglutarat + alanin
ALT
Oxaloacetat + glutamat ⇌ aspartat + α-ketoglutarat
AST
Vad är syftet med transaminering?
Deaminering
• Sker vidöverskott av aminosyror.
• Aminosyran oxideras till en karboxylsyra och
ammoniak.
• Ammoniak är giftigt och görs omedelbart till
urinämne.
• Karboxylsyrorna som kommer från de- och
transamineringen kan sedan antingen skapas
om till aminosyror igen eller brytas ner.
Oxidativ deaminering av Glutamat
• Tar bort aminogrupper från aminosyror
Ammoniaks metabolism
• Ammoniumjonerna (NH4+)
• NH3 + N (från aspartat) + CO2 (från HCO3-)  Urea
• NH3 + H+  NH4+ som elimineras via urinen0
• N elimineras normalt i form av urea. Vid svält elimineras den
största delen i form av NH4+
Ureacykeln
•
Sker i levern
•
Omvandlar Ammoniak till urea
•
Donerar sin aminogrupp till exempelvis alfa-ketoglutarat
•
Deamineras så att man får fritt ammoniak
•
Inträder i ureacykeln
•
Bildar karmofoylfosfat
•
Urea innehåller två aminogrupper
Serotonin
#kommer från livsnödvändiga aminosyran Tryptofan
#Tryptofan finns i mejeriprodukter, ägg, fisk och kött.
#i 2 steg kan man få Serotonin från Tryptofan
xray.bmc.uu.se
Steg 1 – Hydroxylering (Kolväte ersätts med Hydroxylgrupp(OH))
Steg 2 – Dekarboxylering (Koldioxid går ut från reaktionen)
Hur bildas Adrenalin?
#Tyrosins nerbrytningsprodukter är DOPA, dopamin, doradrenalin och adrenalin.
Steg 1 – Tyrosin hydroxyleras och blir DOPA.
Steg 2 – DOPA dekarboxyleras och blir Dopamin.
Steg 3 – Dopamin hydroxyleras och blir Noradrenalin
Steg 4 – Noradrenalin metyltranferas och blir Adrelanin.

similar documents